Participeren moet je leren

Door Wiert Omta op 18 februari 2016

Schermafbeelding 2016-02-18 om 22.53.25Het wordt me vaak gevraagd: “Wat is het leuke van raadslid zijn”. Ik hoef nooit te aarzelen: het veelzijdige. Donderdag gaat het van verkeer, fietsveiligheid en cultuur naar moeizame burgerparticipatie en de ontspoorde relatie tussen gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen.

Voor de fietsers wordt de rotonde bij McDonalds een stuk veiliger. Er komt een tweerichtingfietspad aan de zuidzijde (Rabokant) van de Anthony Fokkerstraat. Dat scheelt een gevaarlijke oversteek. Bij het Poelplein komt een vijfde afslag. Die is voor de Agrimarkt en andere bedrijven. Of een of beide rotondes een fietstunnel krijgt hang af van de aanbesteding van de nieuwe aansluiting op de A58. De gemeente beschouwt dit als 1 budget en wil eerst het duur faciliteren van de automobilisten veilig stellen voordat over de fietsveiligheid wordt besloten. Wordt dus vervolgd.

CULTUUR MET EEN RISICO

Schermafbeelding 2016-02-19 om 11.22.41Laat de Kunstuitleen wel bestaan en gewoon aan de Westwal blijven, vind een goede oplossing voor galerie Van den Berge en houd rekening met een financiële tegenvaller: de vooronderstelde verkoopbaarheid van de leegkomende villa aan de Spiegelstraat (gebruiker muziekschool verhuist naar de Westwal en ’t Beest). Dat was in de voorbereiding onze bijdrage aan de discussie over het cultuurplan voor de binnenstad. De eerste twee punten heeft het college bij de uitwerking overgenomen. Bij de vastgoedexploitatie aan de Spiegelstraat, en dus de financiële onderbouwing, houden we twijfel.

IJZEREN STEIGERPIJPEN

De bespreking van de Groenvoorziening 2016 nam een terechte wending met inspreekster Dorien Blankenburgh. Zij legt uit hoe zonder enig overleg met bewoners door de gemeente een houten hek is vervangen door -in de ogen van omwonenden foeilijke- ijzeren steigerpijpen. Pratende over opgevraagde offertes en mogelijke goedkopere oplossingen overtuigt ze de toehoorders: daar is iets goed mis gegaan. Het is 2016 en elders al heel vanzelfsprekend over zo’n ingreep in de woonomgeving met betrokkenen te overleggen. Wethouder Loes Meeuwisse zegt ons toe dat er alsnog met bewoners gepraat gaat worden. Participeren moet je leren.

WIE IS DE BAAS?

De gemeenteraad gaat samen met de gemeenschappelijke regelingen (die gaan over de muziekschool, werk, de Betho, uitkeringen, veiligheid, zorg en nog veel meer) een nieuwe start maken. Er is te veel wantrouwen gegroeid. Draait allemaal om ‘wie gaat over wie?’ Uit een analyse: “Gemeenten ervaren (…) vaak te weinig grip op deze organisaties. Dit vinden gemeenten frustrerend. Gemeenschappelijke regelingen zijn op hun beurt weer kritisch op hoe gemeenten zich opstellen.” Dat moet dus veel beter. Wordt nog een lastige klus.

Wiert Omta

Wiert Omta

Voor raadslid Wiert Omta is actief zijn in de politiek een normale zaak: “Een samenleving werkt alleen als we met elkaar problemen bespreken en oplossingen zoeken. Met respect voor ieders mening”. Wiert woont in Oud-Sabbinge en is ondernemer in de journalistiek en de zorg. Hij maakt dagelijks Goestig, de lokale televisie. Wiert: “Door Goestig en

Meer over Wiert Omta