750 jaar feest in ’s Heer Hendrikskinderen

14 februari 2017

Vrijdag is de aftrap gegeven voor een historisch jaar in ’s Heer Hendrikskinderen. Het dorp bestaat 750 jaar en viert heel 2017 feest met optochten, historische vertellingen, evenementen en leuke dagen. Het mooie van het feest is dat de inwoners van het dorp zelf met het idee zijn gekomen. De PvdA juicht burgerinitiatieven toe.

In 1267 is het dorp ’s Heer Hendrikskinderenkerke gesticht. Terwijl het ‘kerke’ in de loop der tijd wegviel, bleef de herinnering aan de Middeleeuwse Heer Hendrik van Schenge en zijn kinderen inleven. Vele eeuwen was het dorp zelfstandig met een eigen burcht, kerk en een zelfstandige plek op de Bevelanden. Pas in de negentiende eeuw gingen ’s Heer Hendrikskinderen en ’s Heer Arendskerke samen in één gemeente. Vanaf 1970 behoorden de dorpen tot de gemeente Goes behoren.

Vrijdagavond gaf burgemeester René Verhulst een korte inkijk in de geschiedenis van het dorp. “Het is zoeken in de geschiedenis, over het dorp zijn weinig slechte dingen te melden”, geeft hij aan. Geflankeerd door beschermvrouwe Jacoba van Beieren, Karel V en een hofnar leidt de burgemeester een bonte stoet van lichtjes door het dorp, langs historische punten. De opkomst is hoog. De volwassenen en kinderen zijn blij en genieten. Allemaal doordat het dorp tot het mooie initiatief kwam. Wordt vervolgd.