Door Wiert Omta op 7 december 2014

Uitkijkpunt, horeca en stadstuin op dak parkeergarage Westwal

westwaldakEr zijn leukere momenten in de raad. Het parkeerbedrijfdossier dat jullie volksvertegenwoordigers deze week bespraken viel de afgelopen maanden rauw op ons dak: een stevig tekort op de exploitatie van de parkeergarage aan de Westwal, problemen bij het kostendekkend houden van de handhaving en als algemene trend de terugloop van het aantal keren dat er geparkeerd wordt. Het straatparkeren (nog wel rendabel) is de kurk waarop het Goese parkeerbeleid -noodgedwongen- drijft.

Bij de Westwal hoort ook de constatering dat de sceptici (binnen en buiten de raad) gelijk hebben gekregen. Of het door te optimistische prognoses komt of door de crisis (mogelijk is het een combinatie van deze twee), feit is dat we jaarlijks een tekort van een half miljoen euro hebben op de exploitatie van de parkeergarage. De PvdA is altijd tegen de bouw van nog een parkeergarage geweest (aan de noordzijde van het centrum). We vertrouwen er op dat deze er niet komt.

De PvdA kan instemmen met de maatregelen die nu voor liggen: geleidelijke stijging van de parkeertarieven en experimenteren met vrije uren. Dat het college al tijdens de behandeling van het parkeerbeleid de tariefstijging naar beneden heeft bijgesteld -na opmerkingen die in de raadscommissie zijn gemaakt- siert het college en is wat ons betreft een voorbeeld van hoe het hoort.

Wij stemmen ook in met de thans voorliggende voorstellen omdat het een aanzet betreft. De komende periode gaat de gemeente in de gaten houden welke effecten optreden, indien nodig worden maatregelen aangepast of nieuwe maatregelen genomen. We zijn benieuwd. Wel willen we benadrukken dat er in de nabijheid van het station voldoende gratis parkeerplaatsen moeten blijven om voor automobilisten het reizen per trein aantrekkelijk te houden.

Goes wil dus monitoren of de maatregelen werken of dat er nieuwe stappen gezet moeten worden. Mogelijk kan daarbij ook de al vaker genoemde suggestie worden meegenomen het aantal parkeerplaatsen in Goes te verkleinen. Ons voorstel: begin met de parkeerplaatsen op het dak van de parkeergarage aan de Westwal. Het dak biedt nu al 1 van de mooiste panorama’s over de stad. Daar kunnen we van de nood een deugd maken door er een uitkijktoren te plaatsen, gelegenheid te geven voor horeca en er daktuinbouw te ontwikkelen. Goes krijgt er zo een attractiepunt bij, de parkeergarage krijgt een tweede verdienmodel. Vooral wanneer, en dat moment komt ook juridisch steeds dichter bij, er een volwassen achterdeurbeleid voor de coffeeshops mogelijk wordt. We geven het maar in overweging.

Parkeerplan in cijfers

Je kunt me volgen op @jwomta.

Wiert Omta

Wiert Omta

Voor raadslid Wiert Omta is actief zijn in de politiek een normale zaak: “Een samenleving werkt alleen als we met elkaar problemen bespreken en oplossingen zoeken. Met respect voor ieders mening”. Wiert woont in Oud-Sabbinge en is ondernemer in de journalistiek en de zorg. Hij maakt dagelijks Goestig, de lokale televisie. Wiert: “Door Goestig en

Meer over Wiert Omta