De afvalbak verandert, geef burgers de keuze!

27 mei 2016

Schermafbeelding 2016-05-27 om 20.51.02

Dat de manier van afval verzamelen in Goes gaat veranderen staat vast. De gemeente Goes wil dat in 2020 iedere burger maximaal 100 kilogram restafval produceert. Deze ambitie heeft het college donderdag bekend gemaakt tijdens een raadscommissie. Gezien de huidige 250 kilo die iedere inwoner nu produceert, is het een flinke ambitie.

De mogelijkheden zijn echter enorm. Het komt er op neer dat de burgers straks meer afval moet gaan scheiden en minder restafval via de grijze bak moet aanbieden. Om dit te bereiken zijn er verschillende opties. Er kan gekozen worden voor Diftar, een systeem waarbij de burger betaalt voor het aanbieden van restafval, of voor omgekeerd inzamelen, een systeem waarbij onder andere papier, GFT, blik en plastic bij de bewoners wordt opgehaald en het restafval moet zelf worden weggebracht. Er zijn nog meerdere methodes maar de kans is groot dat één van deze methodes of een combinatie van, de voorkeur krijgt.

De komende maanden gaat het college verschillende scenario’s berekenen en uiteindelijk zal er een keuze gemaakt worden. PvdA Goes heeft donderdag bij de wethouder erop aangedrongen om de burgers te betrekken bij de keuze. De wethouder zegde toe om een klankbordgroep op te richten en op deze wijze te luisteren naar de burgers. Wat ons betreft gaat dit niet ver genoeg. Laten we de gemeente Haarlemmermeer als voorbeeld nemen waarbij de burgers zelf hun gewenste manier van afval verzamelen kunnen bedenken en grote invloed hebben op de uiteindelijke keuze. De PvdA Goes is wel benieuwd naar de mening van de burger. Vertel ons, via Facebook of mail, wat u belangrijk vindt als het gaat om afval inzamelen want u bent degene die straks dagelijks te maken krijgt met de nieuwe methode!

Mail: marco.eestermans@outlook.com
Twitter: @MarcoE_93