Door Wiert Omta op 15 oktober 2014

Antwoord van college op PvdA-vragen over hijsen regenboogvlag

Het Goese college van B&W heeft in een recordtempo vragen van de PvdA over het hijsen van de regenboogvlak op Coming-Out Dag beantwoord: binnen 48 uur. Chapeau. Ook met de inhoud kunnen we tevreden zijn. Het college onderschrijft nog steeds het in 2011 ingezette beleid voor homosexuele, lesbische, bisexuele en transgender Goes burgers (HLBT-beleid).

Wat in 2011 onder wethouder Jan de Pooter (PvdA) in gang is gezet en alom waardering kreeg, gaat gewoon door. Dat is fijn. Het college betreurt de ontstane ophef en steekt de hand eigen boezem: “Door vooraf duidelijker de portefeuilleverdeling te bespreken was dit te voorkomen geweest”. Ruiterlijk. Het college heeft ervoor gekozen het gehele HLBT-beleid onder te brengen bij wethouder Jo-Annes de Bat. Verstandig. De vragen en antwoorden staan hieronder (PDF)

Antwoorden PvdA over hijsen van regenboogvlag op Internationale Coming-outdag 141014

Wiert Omta

Wiert Omta

Voor fractievoorzitter Wiert Omta is actief zijn in de politiek een normale zaak: “Een samenleving werkt alleen als we met elkaar problemen bespreken en oplossingen zoeken. Met respect voor ieders mening”. Wiert woont in Oud-Sabbinge en is ondernemer in de journalistiek en de zorg. Hij maakt dagelijks Goestig, de lokale televisie. Wiert: “Door Goestig en

Meer over Wiert Omta