Armoede door corona juist nu aanpakken

Door Marco Eestermans op 15 juli 2020
Tijdens de laatste vergadering voor de zomer heeft de PvdA ervoor gepleit om juist nu armoede door corona aan te pakken. Veel landelijke en Goese organisaties verwachten komende maanden een flinke stijging van het aantal inwoners dat financieel in de problemen komt. De PvdA wil daarom dat het college nu al de gevolgen van de crisis zichtbaar maakt en maatregelen treft. Als we nu ingrijpen kunnen we problematische armoede in de toekomst voorkomen. Onder meer door ervoor te zorgen dat: er geen wachtrijen ontstaan, hulporganisaties (zoals Stichting Leergeld en de Voedselbank) over voldoende middelen beschikken en als gemeente schulden kwijt te schelden of aflossingen te pauzeren.
Helaas weigerde het college (CDA, SGP-CU en VVD) om hiermee aan de slag te gaan. Zij wachten liever af. De PvdA zal de komende weken extra waakzaam zijn en signalen van armoede oppakken, want de toekomst overkomt ons niet maar is het resultaat van de keuzes die we nu maken.
Marco Eestermans

Marco Eestermans

‘Ongelijkheid is voor mijn een doorn in het oog. Ik wil een Goes waar plek voor iedereen is. Goes moet een plaats zijn waar iedereen de kans heeft om zich te ontwikkelen, keuzes te maken en plezierig te leven. Goed onderwijs en goede plekken waar mensen elkaar ontmoeten, helpen daarbij’ Speciaal onderwijs Mijn naam is Marco

Meer over Marco Eestermans