Armoede door corona juist nu aanpakken

Door Marco Eestermans op 15 juli 2020
Tijdens de laatste vergadering voor de zomer heeft de PvdA ervoor gepleit om juist nu armoede door corona aan te pakken. Veel landelijke en Goese organisaties verwachten komende maanden een flinke stijging van het aantal inwoners dat financieel in de problemen komt. De PvdA wil daarom dat het college nu al de gevolgen van de crisis zichtbaar maakt en maatregelen treft. Als we nu ingrijpen kunnen we problematische armoede in de toekomst voorkomen. Onder meer door ervoor te zorgen dat: er geen wachtrijen ontstaan, hulporganisaties (zoals Stichting Leergeld en de Voedselbank) over voldoende middelen beschikken en als gemeente schulden kwijt te schelden of aflossingen te pauzeren.
Helaas weigerde het college (CDA, SGP-CU en VVD) om hiermee aan de slag te gaan. Zij wachten liever af. De PvdA zal de komende weken extra waakzaam zijn en signalen van armoede oppakken, want de toekomst overkomt ons niet maar is het resultaat van de keuzes die we nu maken.
Marco Eestermans

Marco Eestermans

De afgelopen drie jaar heeft Marco ervaring opgedaan als fractievolger. De komende jaren wil hij zich blijven inzetten in de gemeenteraad van Goes. Zijn speerpunten zijn jongeren, onderwijs, armoede en vrijheid. Als leerkracht in het speciaal onderwijs ervaart hij dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te komen in onze samenleving. Marco is

Meer over Marco Eestermans