Armoede: Geef doenvermogen een grotere rol

Door Marco Eestermans op 26 januari 2020

Hoe mensen onder andere omgaan met tegenslag, stress en in actie komen, noem je het doenvermogen. De PvdA streeft ernaar om dit meer te betrekken bij het armoedebeleid. Dan wordt er echt gekeken naar wat iemand nodig heeft en hoe dat aansluit bij zijn mogelijkheden. Nu nog gaat het Goese armoedebeleid uit van zelfredzaamheid: het uitgaan van eigen mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid. Volgens de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid en de Ombudsman sluit het beleid hierdoor niet altijd aan bij wat iemand nodig heeft.

Om het doenvermogen een grotere rol te geven in het armoedebeleid hebben de PvdA, SP en SGP-CU het initiatief genomen om hierover een voorstel in te dienen. Dit voorstel werd gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad. Bij het toekomstige beleid dient het college nu rekening te houden met doenvermogen zodat de regelingen in het armoedebeleid beter aansluiten bij onze inwoners en effectiever zijn.

Marco Eestermans

Marco Eestermans

De afgelopen drie jaar heeft Marco ervaring opgedaan als fractievolger. De komende jaren wil hij zich blijven inzetten in de gemeenteraad van Goes. Zijn speerpunten zijn jongeren, onderwijs, armoede en vrijheid. Als leerkracht in het speciaal onderwijs ervaart hij dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te komen in onze samenleving. Marco is

Meer over Marco Eestermans