Armoede: Geef doenvermogen een grotere rol

Door Marco Eestermans op 26 januari 2020

Hoe mensen onder andere omgaan met tegenslag, stress en in actie komen, noem je het doenvermogen. De PvdA streeft ernaar om dit meer te betrekken bij het armoedebeleid. Dan wordt er echt gekeken naar wat iemand nodig heeft en hoe dat aansluit bij zijn mogelijkheden. Nu nog gaat het Goese armoedebeleid uit van zelfredzaamheid: het uitgaan van eigen mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid. Volgens de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid en de Ombudsman sluit het beleid hierdoor niet altijd aan bij wat iemand nodig heeft.

Om het doenvermogen een grotere rol te geven in het armoedebeleid hebben de PvdA, SP en SGP-CU het initiatief genomen om hierover een voorstel in te dienen. Dit voorstel werd gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad. Bij het toekomstige beleid dient het college nu rekening te houden met doenvermogen zodat de regelingen in het armoedebeleid beter aansluiten bij onze inwoners en effectiever zijn.

Marco Eestermans

Marco Eestermans

‘Ongelijkheid is voor mijn een doorn in het oog. Ik wil een Goes waar plek voor iedereen is. Goes moet een plaats zijn waar iedereen de kans heeft om zich te ontwikkelen, keuzes te maken en plezierig te leven. Goed onderwijs en goede plekken waar mensen elkaar ontmoeten, helpen daarbij’ Speciaal onderwijs Mijn naam is Marco

Meer over Marco Eestermans