Basisbanen bieden toekomst

Door Marco Eestermans op 22 november 2020
Wie niet meer uit de bijstand komt, blijft daar in hangen. De bijstand is dus een eindstation. Voor deze inwoners dreigt het gevaar dat zij geen toekomst meer voelen. De PvdA wil via basisbanen zorgen dat deze inwoners zich weer waardevol voelen en contact houden met de samenleving.
Basisbanen zijn dus bedoeld voor mensen die lange tijd in de bijstand blijven zitten. Zij komen via een basisbaan in dienst van de gemeente. Hun arbeidsvoorwaarden worden geregeld in een CAO zodat zij ook eerlijk betaald worden. Vervolgens voeren zij werk uit dat zinvol is voor de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan het bezoeken van eenzame ouderen, kleine werkzaamheden bij verenigingen of bijspringen in het buurthuis. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: inwoners krijgen weer licht aan het einde van de tunnel en klein maatschappelijk werk wordt opgepakt.
De basisbanen klinken erg idealistisch. Dat is het ook. De PvdA wil ook deze groep inwoners een eerlijke toekomst bieden en ervoor zorgen dat zij volwaardig meedoen in de samenleving. Het plan is ook uitvoerbaar. De gemeente Groningen is inmiddels begonnen met de basisbanen en ook een adviesraad van de regering beveelt de basisbaan aan. De Goese PvdA heeft daarom een voorstel ingediend om ook in Goes basisbanen in te voeren. Het voorstel is door de gemeenteraad aangenomen en de wethouder gaat nu onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.
Marco Eestermans

Marco Eestermans

De afgelopen drie jaar heeft Marco ervaring opgedaan als fractievolger. De komende jaren wil hij zich blijven inzetten in de gemeenteraad van Goes. Zijn speerpunten zijn jongeren, onderwijs, armoede en vrijheid. Als leerkracht in het speciaal onderwijs ervaart hij dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te komen in onze samenleving. Marco is

Meer over Marco Eestermans