Door op 22 oktober 2014

Is buurtpreventie een taak voor burger of overheid?

buurtpreventieSinds kort heeft de Goese Polder een buurtpreventieteam. Buurtbewoner en initiatiefnemer Rini van Son: “Het is heel duidelijk nodig, er gebeurt hier genoeg waar wat aan gedaan zou kunnen worden”. Binnenkort gaan van Son en andere vrijwilligers officieel van start (met steun van SMWO en de wijkagent) om hun wijk beter en veiliger te maken. Ik heb gemengde gevoelens bij dit initiatief.

“Buurtpreventie is het fysiek door bewoners van een woonwijk/buurt laten controleren op onregelmatigheden. Deze punten geven zij dan door aan onder andere de politie, brandweer, of andere instanties. Lopers zijn meestal herkenbaar gekleed en is geheel vrijwillig” (Wikipedia). Dit klinkt goed. Toch heb ik er een ’maar-gevoel’ bij. Waarom?

Het idee achter de buurtpreventie is heel erg goed: mensen nemen verantwoording voor hun wijk of dorp en het zorgt ervoor dat mensen meer betrokken worden bij de samenleving en hun woonomgeving. Deelnemers doen sociale contacten op, schrijnende gevallen van bijvoorbeeld eenzaamheid kunnen makkelijker aan het licht komen. Men ziet van alles tijdens de ronde door de Goese Polder. De buurtpreventie is voor iedereen zichtbaar en aanspreekbaar als ze over straat loopt. De deelnemers signaleren zaken van zwerfvuil tot overlast en onveilige situaties. De aanwezigheid kan bewoners een veilig gevoel geven.

Aan de andere kant kun je vinden dat het zorgen voor de veiligheid van de burger en het aanpakken van overlast en onveilige situaties (en ga zo maar door) een taak voor de overheid en voor professionals is. En niet voor vrijwilligers. Hoe nobel het streven ook.

Nu vraagt u zich af wat ik wil met deze bijdrage. Ik wil graag uw mening weten over de buurtpreventie: is het een taak van de burger of van de overheid?