Coalitie houdt straathandel in stand

Door Marco Eestermans op 16 oktober 2020
Illegale straathandel van (soft)drugs is een probleem in Goes. Zowel SMWO als Indigo uiten hun zorgen over de gevolgen voor kwetsbare Goese jongeren die geronseld worden om te dealen. Eén van de redenen dat deze straathandel ontstaat is het I-criterium: buitenlandse toeristen en seizoenarbeiders mogen geen softdrugs halen in de coffeeshops. Zij zijn daarom afhankelijk van de straathandel met alle overlast die daar bij hoort. De PvdA wil daarom het I-criterium afschaffen en daarmee de staathandel inperken.
Afgelopen donderdag had de Goese raad ervoor kunnen kiezen om dit I-criterium af te schaffen. De complete oppositie was voor maar SGP-CU, CDA en VVD hielden de deur dicht. De christelijke partijen verschuilden zich achter hun principes en willen graag zoveel mogelijk drempels om drugsverkoop tegen te gaan. Helaas laat de praktijk zien dat dit een tegengesteld effect heeft. Door een drempel als het I-criterium neemt straathandel toe. Ook de angst dat het afschaffen van het I-criterium leidt tot meer drugstoerisme lijkt niet nodig. Experimenten in andere gemeenten laten zien dat dit nauwelijks toeneemt en niet leidt tot extra overlast.
Een speciale rol is weggelegd voor de VVD. In haar verkiezingsprogramma schreven zij op om voor afschaffing van het I-criterium te zijn. Deze uitspraak breken ze nu. Daarmee wordt de VVD in de wurggreep van het college gehouden. Helaas met grote gevolgen voor de kwetsbare jeugd.
Komende tijd wil de PvdA dat de gemeente zich richt op drugsoverlast in heel Goes. Het college heeft nu alleen de situatie rondom coffeeshop High Life bekeken maar wij vernemen van inwoners dat drugsoverlast ook in andere wijken speelt. Wij steunen daarom wel het verzoek tot extra onderzoek, maar wat ons betreft heeft een goed onderzoek meer effect wanneer het I-criterium wordt afgeschaft.
Marco Eestermans

Marco Eestermans

De afgelopen drie jaar heeft Marco ervaring opgedaan als fractievolger. De komende jaren wil hij zich blijven inzetten in de gemeenteraad van Goes. Zijn speerpunten zijn jongeren, onderwijs, armoede en vrijheid. Als leerkracht in het speciaal onderwijs ervaart hij dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te komen in onze samenleving. Marco is

Meer over Marco Eestermans