College en Nieuw Goes steunen omstreden belastingbevriezing

Door Marco Eestermans op 16 november 2018

Er zijn geen cijfers of deze belastingmaatregel het economisch klimaat verbetert, in 2016 zijn de lasten voor burgers flink verhoogd en de noodzaak ontbreekt. Dit alles maakt de maatregel om de belasting voor bedrijven te bevriezen omstreden. De Partij van de Arbeid probeerde nog om deze maatregel van tafel te krijgen. De collegepartijen CDA,VVD,SGP en de lokale partij Nieuw Goes stemden toch voor deze maatregel.

Tijdens de begrotingsraad gaf wethouder Meeuwisse (VVD) opnieuw geen cijfers waaruit blijkt dat deze maatregel nodig is. Sterker nog: ze bevestigt dat het gaat om een aanname. Het college denkt dat hiermee het economisch klimaat verbetert. Rapporten van o.a. Monitor Vestigingsklimaat Nijmegen laten zien dat er veel meer aspecten een rol spelen bij een goed economisch klimaat. Zo zijn de infrastructuur, onderwijs en genoeg arbeiders een belangrijk punt voor bedrijven.

Ook blijkt uit een onderzoek van Louter en Elsevier dat Goes op de tiende plaats staat van de landelijke economische toplocaties. Het gaat dus eigenlijk al heel goed in Goes. Ook heeft Goes van de vier grote Zeeuwse gemeenten de laagste lasten voor bedrijven. We zien dan ook geen reden om deze maatregel in te voeren.

Bij de PvdA schiet het ook in het verkeerde keelgat dat inwoners in 2016 te maken kregen met een forse lastenverhoging. Om de bezuinigingen te realiseren werd door het college de belasting verhoogd. Twee jaar later krijgen de inwoners daar niks voor terug. Sterker nog: ze hebben Goes uit de financiƫle problemen geholpen en krijgen stank voor dank. De Goesenaar mag blijven betalen terwijl de bedrijven een cadeautje gepresenteerd krijgen. Oneerlijk.

Marco Eestermans

Marco Eestermans

De afgelopen drie jaar heeft Marco ervaring opgedaan als fractievolger. De komende jaren wil hij zich blijven inzetten in de gemeenteraad van Goes. Zijn speerpunten zijn jongeren, onderwijs, armoede en vrijheid. Als leerkracht in het speciaal onderwijs ervaart hij dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te komen in onze samenleving. Marco is

Meer over Marco Eestermans