Door Wiert Omta op 10 juli 2015

Collegepartijen, PvG en halve SP-fractie steunen cultuurplan

muziekschoolAls de publieke tribune bij een raadsvergadering vol zit, dan is er wat aan de hand. Zoals donderdagavond. Half cultureel Goes is aanwezig, spreekt in en luistert naar een soms gepassioneerde raadsvoorstelling over de plannen van B&W voor de huisvesting van culturele instellingen. De overige en extra aangeschoven stoelen zijn voor vrienden en familie van vertrekkend wethouder Jo-Annes de Bat, zijn opvolger Derk Alssema en diens raadsvervanger Yannick de Potter.

Wat betreft de culturele instellingen is de pap al snel gestort. Kritische vragen bij een eerdere behandeling resulteren vanavond bij de collegepartijen, PvG en SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen in een groot vertrouwen in het college. Dat mag van hen namens het met schulden beladen Goes tonnen uitgeven aan de verhuizing van de Muziekschool naar de Westwal. Of het huidige pand (de villa aan de Spiegelstraat) verkocht wordt maakt niet uit, rekent Van Lamoen voor: “De boekwaarde blijft hetzelfde”. Ben blij dat hij mijn hypotheekadviseur niet is want ook bij gemeentelijk bezit kan de boekwaarde aanzienlijk afwijken van wat de markt er voor over heeft. Laten we hopen dat het pand van de Muziekschool geen onderwatervilla wordt.

Pieter Romijn (D66) maakt zich sterk voor meer discussie in de raad. Hij heeft een punt. Vaak volstaan volksvertegenwoordigers met het voorlezen van hun bijdrage, echt reageren op elkaars argumenten gebeurt te weinig. Verrassender is de oplossing van de D66-fractievoorzitter: Romijn wil een schorsing van 30 minuten. Hij kreeg er 10 en toog met een heel gezelschap in zijn kielzog naar een apart kamertje om te discussiëren en onderhandelen. Burgemeester Verhulst is zo bijdehand de deur open te zetten zodat de vertoning toch nog iets openbaars houdt. De hele exercitie haalt weinig uit. De rijen blijven gesloten en het college kan doorgaan met haar plannen. Het onder andere door de PvdA bepleitte uitstel (om een breder draagvlak te creëren en duidelijkheid te krijgen over de verkoopbaarheid van de muziekschool-villa) zit er niet in. Hoe het nu verder gaat met de Kunstuitleen en Galerie van den Berge blijft onduidelijk (voor hen is geen plaats meer in het cultuurhuis aan de Westwal: de Muziekschool moet er in).

Er is verbazing over de SP-fractie. Het ene lid stemt -in lijn met haar eerdere opmerkingen namens de SP- tegen het collegevoorstel, de fractievoorzitter steunt de plannen. Maar als je even door de verbazing heenkijkt is het eigenlijk wel goed wat gebeurt. Waarom zou er over ieder onderwerp fractiediscipline moeten zijn? Vaak lopen scheidslijnen rond discussies over lokale onderwerpen ook door partijen. Geef dan ieder raadslid de ruimte een afwijkend standpunt in te nemen.

Het echte venijn zit aan het eind van de vergadering. SP en de Partij voor Goes komen met een motie om chronisch zieken alvast een voorschot van 100 euro te geven op een nog te treffen regeling. “Dat is wettelijk verboden”, constateert wethouder Van der Reest (SGP/CU) droogjes. De motie wordt schielijk ingetrokken. SGP/CU-fractievoorzitter Johnny Lukasse schiet daarna terecht uit zijn slof en hekelt het populisme waarmee SP en PvG over de ruggen van chronisch zieken goedkoop willen scoren (en de PZC al hebben gehaald). “Dat is politiek bedrijven”, antwoordt PvG-oprichter Henk Hoogerland. Nu we weten hoe SP en PvG er in zitten, willen wij niet achterblijven. Jullie kunnen moties verwachten van de PvdA waarin iedere Goese woning met een tuin een zwembad krijgt. En voor alle Goesenaren een elektrische auto of 40.000 euro (vrij te besteden).  Plus: gratis bier. Ik ga het nog eens leuk vinden, dat populisme.

Wiert Omta

Wiert Omta

Voor raadslid Wiert Omta is actief zijn in de politiek een normale zaak: “Een samenleving werkt alleen als we met elkaar problemen bespreken en oplossingen zoeken. Met respect voor ieders mening”. Wiert woont in Oud-Sabbinge en is ondernemer in de journalistiek en de zorg. Hij maakt dagelijks Goestig, de lokale televisie. Wiert: “Door Goestig en

Meer over Wiert Omta