De boa is geen politieagent!

Door Wouter van der Pijl op 7 mei 2021

Al een geruime tijd heeft de gemeente Goes boa’s in dienst. Ze hebben de taak om o.a. overlast aan te pakken en regels in de openbare ruimte te handhaven. Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitbreiden van het huidige aantal boa’s in Goes. Als PvdA Goes vinden we het belangrijk dat de handhaving in onze gemeente op orde is al moet gezegd worden dat het in dit geval wel wringt.

We merken dat het tekort aan politieagenten ertoe leidt dat sommige van deze taken nu overgenomen worden door boa’s. Zo wordt van boa’s verwacht dat zij de wijkagent gaan assisteren door o.a. aanwezig te zijn op straat en problemen te signaleren. Bezuinigingen bij de landelijke politie hebben geleid tot het uitbreiden van het aantal boa’s, maar ook hun taken. De boa neemt zo steeds meer taken van de politieagent over.

Bij een uitbreiding van het huidige takenpakket voor boa’s blijft het echter niet, want het zijn de gemeenten die de rekening mogen betalen. Ofwel de gemeente betaalt de rekening voor landelijke bezuinigingen. Dit probleem zien we niet alleen op het gebied van veiligheid, maar ook bijv. in de jeugdzorg en dat wringt. De gemeenteraad zelf kan hier weinig aan doen. Zij gaat immers niet over landelijk beleid, maar wordt wel geacht de portemonnee te trekken. Daarom hebben wij de burgemeester opgeroepen om hier samen met andere gemeenten aandacht voor te vragen bij de landelijke politiek. Tot nu toe is de PvdA landelijk de enige partij die flink wil investeren in gemeenten.

Dit betekent ook dat wij als PvdA Goes niet met het originele plan konden instemmen dat vanaf 2025 jaarlijks ruim 7 ton zou gaan kosten (van 5 naar 12 boa’s). Behalve de eerder genoemde argumenten hebben we ook te maken met hoogoplopende kosten binnen het sociaal domein. Daarnaast zou de corona crisis ook voor de nodige financiële problemen kunnen leiden. In een tijd waarin het op orde houden van de gemeentelijke begroting al moeilijk genoeg is past het niet om zulke grote uitgaven te doen. Om die reden hebben we samen met de SGP/CU, CDA, PvG en GL fracties een amendement ingediend om te gaan voor de minst vergaande uitbreiding van het aantal boa’s (van 5 naar 9 boa’s). We houden echter de deur open voor een verdere uitbreiding wanneer dit nodig en mogelijk is in de toekomst.

Wouter van der Pijl

Wouter van der Pijl

‘Een samenleving waarin iedereen gelijk is en mee kan doen. Waar de politiek haar verantwoordelijkheid neemt en samen met inwoners beslissingen neemt. Dat is waar ik voor sta’ Odyzee Kloetinge Mijn naam is Wouter van der Pijl. Ik ben geboren en opgegroeid in Goes en woon in Goes-Zuid. Ik heb in mijn studententijd geschiedenis gestudeerd

Meer over Wouter van der Pijl