Door op 6 juni 2014

De commissievergadering Communities that Care

Portret MauriceCommunities that Care is een methodiek om een samenleving te creëeren die op een vriendschappelijke manier met elkaar omgaat op een participerende wijze. In 2009 heeft er een scholierenonderzoek plaatsgevonden.

De enquête bevatte vragen over:
* Achtergrond (zoals schooltype, gezinssituatie, opleidingsniveau van ouders, taalachterstand)
* Probleemgedragingen (o.a. Jeugcriminaliteit, geweld, alcohol en drugsgebruik, schooluitval, sexualiteit en depressie)
* Risico en beschermende factoren die dit probleemgedrag in de hand kunnen werken of juist kunnen verminderen.
De uitslag van het onderzoek van 2009 heeft de gemeente Goes gebruikt als start situatie. Om de methodiek door te voeren en te kunnen meten is gekozen om te starten in de Goese Polder.
De laatste 4 jaar hebben er veel activiteiten plaats gevonden in de Goes Polder. De gemeente, SMWO, vele vrijwilligers zoals Kenneth van ’t Kruys, Frits de Kaart en de bewoners werkten samen om de wijk te verbeteren.
In 2013 heeft er opnieuw een scholierenonderzoek plaatsgevonden, de respons 28% (hoeveelheid ingevulde enquêtes) viel tegen. Na uitleg van de beleidsmedewerker blijkt een respons van rond de 30 % goed te noemen is (landelijk is dit een gemiddelde). De respons bleek toch hoog genoeg te zijn om conclusies te kunnen trekken. Het gaat beter met Goes en de Goese Polder: minder geweld, minder schooluitval, minder alcoholgebruik. Wel is op te merken dat meer mensen een gevoel van depressie hebben, gebruik van de drugs XTC en de opmerking ooit met sexueel misbruik te maken hebben gehad meer wordt aangegeven. Afgesproken is dat er door wordt gegaan met de activiteiten binnen de Goese Polder en andere wijken binnen Goes sluiten zich daarbij aan.
Over 4 jaar opnieuw een onderzoek en via de wethouder worden we jaarlijks op de hoogte gehouden hoe het in de individuele wijken er aan toe gaat. De PvdA zal dit scherp volgen.