De dubbele moraal van de Goese gemeenteraad

21 januari 2021
Terwijl ik dit schrijf praat het parlement over nog verdergaande maatregelen tegen het Corona-virus. Sinds gisteren mogen we thuis nog maar maar 1 bezoeker ontvangen, waarschijnlijk gaat over enkele dagen een avondklok in. Horeca, onderwijs, openbaar vervoer en middenstand zijn al langer beperkt in wat mag. De regering benadrukte deze week nogmaals het belang van thuiswerken.
Maar zoals met elke maatregel zijn er ook nu weer uitzonderingen. De avondklok zal niet gelden voor tienduizenden burgers die de pech hebben dakloos te zijn. De Kletsende Klasse heeft voor zichzelf al een uitzondering bedongen: de talkshows op de televisie mogen gewoon doorgaan. In Goes geeft de gemeenteraad zichzelf meer vrijheid dan de overheid haar burgers toestaat.
Dat zit zo.
Al een paar maanden zijn commissievergaderingen (waarin de raadsvergadering wordt voorbereid) digitaal. Er is ook al een digitale gemeenteraad geweest. Dat werkt prima. Maar donderdagavond komt de gemeenteraad toch weer fysiek bijeen. Maar daar is wel een truc voor uitgehaald. Niet de voltallige raad gaat vergaderen maar slechts de helft plus 1. De andere raadsleden (waaronder ondergetekende) zijn buitengesloten van de vergadering en mogen dus niet deelnemen aan het democratisch proces. Ik kreeg zojuist bericht dat ik afwezig zal zijn met kennisgeving. Nou, ik heb niets bericht. Laat staan dat ik niet kan. Want wil gewoon mijn raadswerk doen. En dat kan door digitaal te vergaderen.
Het voorstel voor een fysieke bijeenkomst (in een matig geventileerde raadszaal) heeft de steun van de collegepartijen CDA, VVD en SGP/CU. En van GroenLinks. Omdat de vier overige partijen tegen het fysiek vergaderen zijn, besliste de stem van de burgemeester (de voorzitter van de raad). Zij sloot zich aan bij de voorstanders van fysiek vergaderen.
Dus waar Nederland steeds meer op slot zit en thuiswerken de norm is, heeft de Goese gemeenteraad zichzelf in een uitzonderingspositie geplaatst. Hoewel ik lenig van geest ben, heb ik geen idee hoe ze dit denkt te rechtvaardigen tegenover de Goese burgers die zich wel aan steeds strengere maatregelen moeten houden. Ik kan er werkelijk geen argument bij verzinnen. Het zal zoiets zijn als in Animal Farm van George Orwell: sommige dieren zijn gelijker dan de anderen. Bij Orwell zijn dat de varkens. Bij ons de helft van de gemeenteraad en haar voorzitter.