Door Wiert Omta op 28 augustus 2013

De geschiedenis van de SDAP Goes

Gerard Heerebout onderzoekt al jaren de geschiedenis van de PvdA in Goes en haar voorganger, de SDAP: “Ik heb een dikke map vol met losse aantekeningen, kladjes e.d. Ik vond ook wat getypte teksten, sommigen duidelijk ook als klad, nog uit de tijd van mijn matrixprinter. Ik heb de getypte vellen gescand en hoop dat het een beetje leesbaar is na het scannen. Laat het weten als het niet zo is, Wim, dan stel ik de scanner anders in. Dat is het PDF-bestand.
Ik herinner het me nu ook weer een beetje allemaal: oprichting SDAP, SDAP in Zeeland en in Goes. Er was toen nog geen krantenbak; ik moest de kranten allemaal lezen :-)”.

Uit de documenten blijkt dat Pieter Jelles Troelstra en Ferdinand Domela Nieuwenhuis vlak voor 1900 met regelmaat naar Goes kwamen om te praten over socialisme, sociaal-anarchie, anti-militarisme, kinderarbeid en andere actuele thema’s. Ook zullen ze Zeeuwse arbeiders en anderen hebben opgeroepen zich te organiseren. Troelstra en Domela Nieuwenhuis waren qua postume bewondering bij hun achterban de Drees en Den Uyl van die jaren.

Hieronder de twee bestanden (PDF):

Geschiedenis van de SDAP in Goes (1)

Geschiedenis van de SDAP in Goes (2)

Wiert Omta

Wiert Omta

Voor raadslid Wiert Omta is actief zijn in de politiek een normale zaak: “Een samenleving werkt alleen als we met elkaar problemen bespreken en oplossingen zoeken. Met respect voor ieders mening”. Wiert woont in Oud-Sabbinge en is ondernemer in de journalistiek en de zorg. Hij maakt dagelijks Goestig, de lokale televisie. Wiert: “Door Goestig en

Meer over Wiert Omta