De zekerheid om jezelf te kunnen zijn!

Door Marco Eestermans op 25 februari 2019

Afgelopen donderdag dienden de PvdA samen met de SP en Nieuw Goes een motie in om tot een Goes LHBTI-actieplan te komen. Dit uiteindelijk naar aanleiding van de eerdere Nashville-verklaring. De PvdA vindt namelijk dat Goes van iedereen is. Ook inwoners met een andere geaardheid moeten in Goes mee kunnen doen.

Helaas kreeg het voorstel onvoldoende steun, ook niet van D66 en GroenLinks. Zij vonden dat het voorstel meer vanuit de LHBTI-gemeenschap had moeten komen en dat er voldoende gebeurt om de acceptatie van homoseksualiteit te bevorderen. Het CDA zocht naar een aanleiding om tot een nieuw plan te komen. Als antwoord daarop noemde ik het rapport van het Zeeuws Planbureau waarin staat dat 1 op de 4 Goese scholieren homoseksualiteit afwijst. In hetzelfde onderzoek staat ook dat maar 13% van de scholieren denkt dat je op school eerlijk kan vertellen dat je LHBTI’er bent. Voor de PvdA zijn dit schrikbarende cijfers. We zijn blij dat Goes al een start heeft gemaakt en behoort tot de regenbooggemeentes. Echter zijn de cijfers genoeg aanleiding om te zien dat er nog veel te winnen is. Er is dus nog een lange weg te gaan. Voor de PvdA is iedereen in Goes gelijk en alle inwoners moeten de zekerheid hebben dat zij zichzelf kunnen zijn.

Marco Eestermans

Marco Eestermans

De afgelopen drie jaar heeft Marco ervaring opgedaan als fractievolger. De komende jaren wil hij zich blijven inzetten in de gemeenteraad van Goes. Zijn speerpunten zijn jongeren, onderwijs, armoede en vrijheid. Als leerkracht in het speciaal onderwijs ervaart hij dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te komen in onze samenleving. Marco is

Meer over Marco Eestermans