Discussie over zondag naar climax

6 april 2018

Vijf jaar lang hebben we bij discussies in Goes en in de gemeenteraad betoogd dat er wat ons betreft een oplossing komt voor de zondagsvrijheid die recht doet aan alle stromingen onder de Goese bevolking. Donderdagavond hebben we dit opnieuw naar voren gebracht tijdens de bespreking van het voorstel van GroenLinks om alle beperkingen los te laten. Op zich steunen we dat. Maar ook nu willen we kijken of we steun kunnen krijgen voor een breder gedragen oplossing (SP, CDA en SGP/CU zien weinig in het voorstel van GroenLinks). Zodat de kwestie voor eens en altijd opgelost wordt, maar nu met heldere afspraken.