Discussie over zondag naar climax

Door Wiert Omta op 6 april 2018

Vijf jaar lang hebben we bij discussies in Goes en in de gemeenteraad betoogd dat er wat ons betreft een oplossing komt voor de zondagsvrijheid die recht doet aan alle stromingen onder de Goese bevolking. Donderdagavond hebben we dit opnieuw naar voren gebracht tijdens de bespreking van het voorstel van GroenLinks om alle beperkingen los te laten. Op zich steunen we dat. Maar ook nu willen we kijken of we steun kunnen krijgen voor een breder gedragen oplossing (SP, CDA en SGP/CU zien weinig in het voorstel van GroenLinks). Zodat de kwestie voor eens en altijd opgelost wordt, maar nu met heldere afspraken.

 

Wiert Omta

Wiert Omta

Voor raadslid Wiert Omta is actief zijn in de politiek een normale zaak: “Een samenleving werkt alleen als we met elkaar problemen bespreken en oplossingen zoeken. Met respect voor ieders mening”. Wiert woont in Oud-Sabbinge en is ondernemer in de journalistiek en de zorg. Hij maakt dagelijks Goestig, de lokale televisie. Wiert: “Door Goestig en

Meer over Wiert Omta