Door Wiert Omta op 13 mei 2012

Don’t mention the war

Ik heb een zwak voor Henk Bleker omdat hij met boerenslimheid feilloos de valkuilen op zijn politieke pad voorziet. Terwijl menig PvdA-er nog moest bijkomen van de onverwachte val van het kabinet Rutte, meldde Bleker al de buik vol te hebben van de PVV. “Zoals na de oorlog iedereen in het verzet had gezeten”, sneerde een twitteraar. Over de mislukte samenwerking met de PVV zei Bleker dat het gevaarlijk is “mensen voor eeuwig besmet te verklaren” omdat ze met Wilders samenwerkten. Het gehannes van prominente CDA-ers met hun PVV-verleden krijgt door Bleker een hoog Fawlty Towers gehalte: don’t mention the war.

Bleker is er dan misschien uit hoe hij in de toekomst om wil gaan met de brievenbuspissers, vrouwenmeppers en fraudeurs van blonde Geert, ik ben dat nog niet. Ja, ze moeten nog steeds hard bestreden worden wanneer er weer eens een bevolkingsgroep in de hoek wordt gezet. Maar verder? Onze Tweede Kamerfractie gaat evenals de andere democratische partijen pragmatisch om met de stemmen die de PVV in het parlement vertegenwoordigt. Als ze de PvdA aan een meerderheid voor een motie of wetsvoorstel kunnen helpen, dan weten we ze te vinden. En andersom ook. Vanuit datzelfde politiek pragmatisme doen we zaken met de Staatkundig Gereformeerde Partij. Sterker, daarmee delen we als het uitkomt bestuurlijke verantwoordelijkheid. Ook nadat de Hoge Raad in 2010 uitsprak dat de Nederlandse overheid maatregelen moet treffen om te bereiken dat de SGP vrouwen niet anders behandelt dan mannen. En dan hebben we het over acht miljoen gediscrimineerde landgenoten (een veelvoud van de Polen en moslims in Nederland). Pure wel-westerse massadiscriminatie. En wat te denken van het homostandpunt in SGP-kring.

Het uitsluiten van de PVV is dus geen principiële kwestie maar, gelet op de wel vriendelijke bejegening van de SGP, vooral voor de bühne: het staat stoer en past goed bij onze politieke reflexen. Maar wat als het politieke toneel duurzaam verandert en de PVV een blijvertje wordt of we na Verdonk en Wilders de volgende nazaten van Pim Fortuyn mogen verwelkomen? In de Tweede Kamer maar ook op provinciaal en lokaal niveau zullen we dan moeten leren dealen met Wilders c.s. Want een cordon sanitaire zoals in België tegen het Vlaams Blok zit er niet in.

Of we in de toekomst met rechts-populistische partijen net zo rekkelijk omgaan als met de SGP moet dan maar van geval tot geval door de betrokkenen beoordeeld worden: waar helpt het ons om het PvdA-programma te realiseren? Dit is niet louter politieke tactiek. Onderzoek na onderzoek leert dat de PvdA veel kiezers is kwijtgeraakt aan Wilders. Zij voelen zich niet door ons vertegenwoordigd of hebben behoefte aan een proteststem tegen de PvdA die wel zegt ook hun belangen te behartigen maar dat geluid niet vertrouwenwekkend kan overbrengen. Het terugwinnen van die stemmen begint met een zakelijke bejegening van populistisch rechts. Laat de PVV-stemmers op die manier zien dat we hun stem serieus nemen en dat er door de PVV ook standpunten worden ingenomen die dicht bij de onze liggen. Dat maakt het hen makkelijker ooit weer een stem voor de PvdA uit te brengen.

Wiert Omta

Wiert Omta

Voor raadslid Wiert Omta is actief zijn in de politiek een normale zaak: “Een samenleving werkt alleen als we met elkaar problemen bespreken en oplossingen zoeken. Met respect voor ieders mening”. Wiert woont in Oud-Sabbinge en is ondernemer in de journalistiek en de zorg. Hij maakt dagelijks Goestig, de lokale televisie. Wiert: “Door Goestig en

Meer over Wiert Omta