Een dak boven je hoofd is een mensenrecht

20 juni 2018

Afgelopen week presenteerde het College voor de Rechten van de Mens haar jaarlijkse rapportage. Ze vragen daarin extra aandacht voor daklozen in onze samenleving. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek zijn er in Nederland 31.000 daklozen. De wachtlijsten nemen toe en daklozen zitten in een zeer kwetsbare en risicovolle situatie.

Voor de PvdA Goes is dit aanleiding om de volgende vragen te stellen:
– Erkent het college dat behoorlijke huisvesting een fundamenteel mensenrecht is?
– Heeft het college zicht op het huidige aantal daklozen in Goes en van welke opvang zij gebruik maken? Zo ja, is het college bereidt om deze informatie met de raad te delen? Zo nee, is het college bereidt om dit in kaart te brengen?
– Hoe groot is de capaciteit voor de opvang van daklozen in Goes en hoeveel van deze capaciteit wordt gebruikt?
– Is het college bereid om, naar aanleiding van de jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens, speciaal beleid te creĆ«ren om dakloosheid tegen te gaan en te voorkomen, of als dit beleid er al is, op korte termijn te evalueren aan de hand van de rapportage?