Even voorstellen: Wouter van der Pijl

Door Wouter van der Pijl op 21 januari 2022
Wie is de persoon op de foto?
Ik ben Wouter van der Pijl, 32 jaar en een geboren en getogen Goesenaar.

In het dagelijks leven ben ik docent geschiedenis en aardrijkskunde op het Odyzee College in Kloetinge. Een school voor met name autistische leerlingen. Daarnaast ben ik bestuurslid bij wijkvereniging de Pit in Goes-Zuid en sinds vorig jaar raadslid namens de PvdA.

Wat verbindt Goes met jou?

Behalve het feit dat ik in Goes opgegroeid ben is het ook een plaats waar het prettig wonen is. Het is een mooie en rustige gemeente met veel voorzieningen, zoals het ziekenhuis, culturele instellingen, de trein en goed onderwijs.

Welk punt uit het verkiezingsprogramma spreekt je het meeste aan?

Middelen, zoals een zelfbewoningsplicht of doelgroepenverordening, die er voor zorgen dat het makkelijker wordt om aan een betaalbare koop- en huurwoningen in Goes te komen. Iedereen verdient een goede en betaalbare woning. In Goes zien we dat er de afgelopen jaren te veel ingezet is op duurdere woningen waardoor het voor veel starters en ouderen lastig is om een passende woning te vinden.

Daarnaast is het belangrijk dat we niet alleen meer betaalbare woningen krijgen, maar ook flink gaan verduurzamen. Beter isoleren en een duurzamere energieopwekking.

Wat wil je komende jaren bereiken?

Ik wil mij graag inzetten voor een gemeente waarin mensen gelijkere kansen krijgen en waar niemand aan de zijlijn staat. Afkomst en rijkdom moeten niet bepalend zijn voor iemands toekomst. Dat kunnen we doen door socialer beleid, maar ook door beter te luisteren naar inwoners en hen bij besluiten te betrekken. Op naar een socialer en duurzamer Goes!
Wouter van der Pijl

Wouter van der Pijl

‘Een samenleving waarin iedereen gelijk is en mee kan doen. Waar de politiek haar verantwoordelijkheid neemt en samen met inwoners beslissingen neemt. Dat is waar ik voor sta’ Odyzee Kloetinge Mijn naam is Wouter van der Pijl. Ik ben geboren en opgegroeid in Goes en woon in Goes-Zuid. Ik heb in mijn studententijd geschiedenis gestudeerd

Meer over Wouter van der Pijl