15 april 2013

Fractieplus over verkiezingsprogramma

Eens in de vier jaar treden we naar buiten met een programma voor de gemeenteraadsverkiezingen. Volgend jaar maart is het weer zover, dan kiezen Goese burgers hun gemeenteraad.

Op de onlangs gehouden ledenvergadering zijn we begonnen met de eerste voorbereidingen voor ons nieuwe verkiezingsprogramma. We spraken af dat we het basisprogramma van het Centrum voor Lokaal Bestuur (PvdA) als uitgangspunt gebruiken (http://tinyurl.com/cbkf4pw). Daarnaast hebben we geïnventariseerd welke punten de aanwezigen belangrijk vinden om in de Goese politiek mee aan de slag te gaan.
Binnenkort praten we weer over onze politieke wensen en idealen:

Fractieplus over

Verkiezingsprogramma 2014 PvdA Goes

dinsdag  23 april as

20.00 uur Oude Stadhuis

Iedereen die mee wil praten, ideeën heeft voor de toekomst van onze gemeente of gewoon eens kennis wil maken met de PvdA Goes is bij deze van harte uitgenodigd om naar de Fractieplus-vergadering te komen.

Met vriendelijke groet,

Wiert Omta,

voorzitter PvdA Goes.