Door op 6 november 2009

Gebruik Stadhuis

Geacht College,

Het heeft nu wel lang genoeg geduurd! Het stadhuis moet een zinvolle bestemming krijgen.

Dat betekent voor ons dat uiterlijk m.i.v. 1 januari a.s. alle fracties hun vergadering daar gaan houden. Maak een verdeling van de ruimten. Een avondbode is niet nodig. Ieder fractie krijgt een sleutel. Er komt een koffiezetapparaat voor 20 kopjes. De fractiebijeenkomsten worden op die manier veel goedkoper dan tot nu toe. Het is u bekend dat wij al geruime tijd onze fractievergaderingen houden zonder avondbode en op het ontbreken van de koffie na, bevalt dit prima.

Het college dient daarnaast met voortvarendheid kunstenaars te benaderen, die tegen geringe kosten ruimten kunnen gebruiken voor een expositie en/of als atelier.

Daarmee is multifunctioneel gebruik van het stadhuis gewaarborgd en zo wordt bovendien voorkomen, dat het prachtige monumentale gebouw nauwelijks wordt gebruikt. Bovendien behoudt het daarmee ook z’n publieke functie.

College laat zien dat er voortvarend gehandeld kan worden als besluitvorming al veel te lang op zich heeft laten wachten.

Waar ben je naar op zoek?