Geen extra geld voor beschut werk

Door Marco Eestermans op 4 juni 2018

Afgelopen donderdag heeft de PvdA het initiatief genomen om extra geld te reserveren voor beschut werk. Samen met de SP, PvG en NG dienden wij een voorstel in om overtollig geld van de Betho te reserveren voor beschut werk. De Betho presteert financieel al jaren goed. Dat leidt er toe dat er dit jaar 500.000 euro terug naar de gemeente Goes gaat. De PvdA vindt dat dit geld niet naar de algemene reserve moet gaan, maar juist moet worden ingezet om inwoners met een afstand tot arbeidsmarkt te helpen. Vorig jaar werd duidelijk dat er een wachtlijst is voor beschut werk. Elk jaar komen er een aantal plekken voor beschut werk bij. Goes voldoet daarmee aan de wettelijke taakstelling. Het zorgt er echter niet voor dat de wachtlijst kleiner wordt. Sterker nog: met de verwachte uitstroom uit het speciaal onderwijs blijft de wachtlijst in stand.

Vorig jaar hebben we er voor kunnen zorgen dat dit beleid eind 2018 geƫvalueerd zal worden. Graag hadden wij voor de uitkomsten van deze evaluatie geld gereserveerd zodat we in 2019 echt een begin kunnen maken met het wegwerken van de wachtlijst. Helaas waren CDA, VVD, SGP en GroenLinks tegen. Voor inwoners die afhankelijk zijn van beschut werk blijft er onzekerheid bestaan. Voor hen blijft de vraag: heb ik straks kans op een baan, op een eerlijk salaris en eerlijke arbeidsvoorwaarden. De PvdA zal zich er voor blijven inzetten dat ook deze inwoners zeker kunnen zijn van een toekomst met een passende werkplek.

Marco Eestermans

Marco Eestermans

De afgelopen drie jaar heeft Marco ervaring opgedaan als fractievolger. De komende jaren wil hij zich blijven inzetten in de gemeenteraad van Goes. Zijn speerpunten zijn jongeren, onderwijs, armoede en vrijheid. Als leerkracht in het speciaal onderwijs ervaart hij dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te komen in onze samenleving. Marco is

Meer over Marco Eestermans