Door op 10 oktober 2013

Gemeentelijke herindeling? Eerst terug naar de basis

herindelingHet lijkt onvermijdelijk dat in Zeeland vroeg of laat de discussie omtrent de gemeentelijke herindeling zal gaan losbarsten. Moet de gemeente Goes worden samengevoegd met bijvoorbeeld Kapelle, Borsele, Noord-Beveland en Reimerswaal? Ik denk dat die hele discussie op dit moment een verkeerde logica heeft. Laten we eerst teruggaan naar de basis, voordat we ons richten op een herindeling.

Wat is de basis voor goed bestuur eigenlijk? Voor mij is het simpel. Namelijk dat de bestuurders dicht bij de inwoners staan. De politici moeten de burgers bezoeken, begrijpen en nooit vergeten waarvoor zij gekozen zijn. Een politicus heeft zijn werk gemaakt van het vertegenwoordigen van het volk. Om te weten wat het volk wil, moet de politicus zijn oor te luister leggen, om daarna een afgewogen beslissing te maken.

Natuurlijk zijn er momenten waarop de politicus het onderscheid moet maken tussen korte en lange termijn. Een visie is noodzakelijk. Tegelijkertijd moet die visie worden gecombineerd met het leven in het hier en nu.

De gemeentelijke herindelingen worden vaak teruggevoerd tot welke gemeentes moeten bij elkaar? Opschalen, vergroten van bestuursgebieden, staat centraal. Maar waarom kijken we niet naar meer bestuur op wijk of dorpsniveau?

Ik ben van mening dat een wijk of dorpsraad het dichtste bij mensen staat. Betrokken inwoners – ongeacht opleiding, inkomen, geslacht, afkomst, leeftijd of uiterlijk – moeten in de dorpsraad belangrijke dorpsthema’s bespreken. Houden we een rommelmarkt? Willen we extra nieuwbouw? Willen we een eenrichtingsweg? Willen we..etc.

In het dorp waar ik woon, ’s Heer Hendrikskinderen, is een dorpsplan gemaakt. In dat plan konden inwoners aangeven waarover zij zich zorgen maakten. De bewoners hebben samengewerkt om een opzet te maken voor ’s Heer Hendrikskinderen 2018. Een mooi initiatief, volop ondersteund door de gemeente Goes.

Wanneer de dorpsraad toegankelijk is voor alle inwoners en op een zorgvuldige, democratische manier beslissingen worden gemaakt, dan is dit mijn ideaalbeeld voor de toekomst. Laat afvaardigingen van dorpen en wijken intensief samenwerken met de gemeente voor een gemeenschappelijk doel: het verbeteren van de directe woonomgeving.

De hele discussie over gemeentelijk herindelen is voorlopig niet nodig in Zeeland. Laten we eerst zorgen dat Kats, Kamperland, Wemeldinge, Wolphaartsdijk, Kattendijke, Yerseke, Bath etc. een actieve dorpsraad hebben. Als elk dorp of elke wijk een representatieve, democratische vertegenwoordiging heeft, dan –en alleen dan- kunnen we gaan kijken met welke gemeente die dorpsraad aan de tafel gaat zitten. Gemeente Goes of de gemeente de Bevelanden, maakt het dan nog uit?