Goedkopere zorg voor de rijken

13 juni 2018

Het is al weer ruim een jaar geleden dat we de Tweede Kamerverkiezingen hadden. Het betekende een verpletterende nederlaag voor de PvdA. Mij stemt dat droef maar anderen staan te juichen. De PvdA werd door de kiezer afgestraft voor het forse bezuinigingsbeleid en de hervormingen in de zorg. Na een lange kabinetsformatie hebben we nu sinds eind vorig jaar een regering van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Nu begint zichtbaar te worden waar de prioriteiten van dit kabinet liggen. We gaan het niet hebben over de afschaffing van de dividendbelasting, een cadeautje voor buitenlandse investeerders. Nee, ik wil het hebben over de zorg. Alle stof van de discussie over de hervormingen van die zorg is nu wat weggewaaid. We raken gewend aan die veranderingen waarbij gemeenten een grotere rol krijgen. We moeten langer thuis blijven wonen met eventueel verpleegkundige hulp aan huis. Nog een belofte van de PvdA, die aan het eind van hun regeerperiode werd ingevoerd. Het huidige kabinet kan nu dit beleid verder vorm gaan geven. Hoe ze dat doen mag ik in mijn persoonlijke situatie ervaren.

Vorige week ontving ik een persbericht van het Ministerie van Volksgezondheid. De altijd mediagenieke CDA-minister Hugo de Jonge had dit rondgestuurd via de sociale media. Stapeling van de zorgkosten wordt tegengegaan. Dat is een mooi streven. De gemeente is belast met de uitvoering van de WMO-zorg (thuiszorg, hulpmiddelen, e.d.). Voor die zorg moeten mensen een eigen bijdrage betalen. Deze is afhankelijk van het inkomen en de hoogte van het spaargeld. Dat spaargeld (vermogen) wordt nu voor slechts voor 8% meegeteld. Dat percentage gaat omlaag naar 4%. Daarnaast wordt de inkomensafhankelijke bijdrage verlaagt, eigenlijk meer afgeschaft. Het zorgt voor minder bureaucratie. In het nieuwe voorstel komt er een abonnement voor WMO-zorg waarbij iedereen straks € 17,50 per vier weken gaat betalen.

Sinds kort maak ik in mijn gezinssituatie ook gebruik van deze WMO-zorg. Ook ik ben gehecht aan mijn privacy en zal daarom hier niet mijn hele inkomensplaatje uiteenzetten. We zitten ruim boven modaal waarbij de berekende maximale eigen bijdrage ruim boven de € 300,00 per vier weken zit. Voor de voorziening die we nu krijgen moeten we € 29,00 per vier weken betalen. Binnenkort komt er nog een voorziening waarvoor we mogelijk nog zo’n bedrag moeten betalen. Het blijven relatief geringe bedragen voor mensen van boven modaal. Volgens de nieuwe voorstellen moet ik volgend jaar nog maar € 17,50 per vier weken gaan betalen. Een cadeautje dat alle belastingbetalers gezamenlijk moeten opbrengen. De zorg voor de ‘rijken’ wordt lager. En de mensen met lage inkomens? Die merken niets van deze verandering. Die zaten al op een laag tarief.