Goes is voor iedereen!

18 februari 2018

Het is rond vier uur en met een bos rozen sta ik bij de Stenenbrug. Op dat moment komt er een jongen naar mij toe. Samen met een familielid of begeleider stelt hij de vraag: ‘Ik heb een beperking maar wat gaat de PvdA voor mij doen?’. Even denk ik na en antwoord: ‘Ik wil ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in Goes’.

Het is in onze maatschappij namelijk nog niet vanzelfsprekend dat iedereen mee kan doen. Het kunnen dagelijkse dingen zijn die voor u en mij niet opvallen. Kijk bijvoorbeeld naar ons busstation. Voor mensen in rolstoel onmogelijk om daar zonder hulp in te komen. Maar er zijn ook grotere vraagstukken. Heeft iedereen wel kans op een passende baan en passende woonomgeving?

Ik leg de jongen uit dat het ook voor hem mogelijk moet zijn om dagelijks mee te doen in onze samenleving. Brieven van de gemeente moeten leesbaar en begrijpbaar zijn. Winkels moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Wachtlijsten voor beschut werk moeten worden weggewerkt en Goes moet goed kijken welke aanpassingen nog verder nodig zijn. De jongen kijkt me aan en knikt instemmend. De man met hem vraagt of hij nog meer vragen heeft. Die zijn er niet. Dankbaar nemen we afscheid van elkaar.

Als leraar in het speciaal onderwijs zie ik dagelijks kinderen die extra hulp nodig hebben. Samen met de kinderen werk ik eraan om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op een goede toekomst in onze samenleving. Steeds meer word ik me ervan bewust dat niet iedereen zomaar mee kan doen. Daarom wil ik me, namens de Partij van de Arbeid, de komende jaren inzetten dat in Goes iedereen mee kan doen.

Marco Eestermans