Goes krijgt toegankelijkheid ambassadeurs

Door Marco Eestermans op 14 november 2018

Een voorstel van de PvdA om toegankelijkheid ambassadeurs aan te stellen is aangenomen in de gemeenteraad. Toegankelijkheid ambassadeurs zijn inwoners met een beperking die hun ervaringen gaan delen over de toegankelijkheid van straten, gebouwen en andere plekken in Goes. Deze plekken kunnen dan worden aangepakt door de gemeente of de eigenaren van de gebouwen. Wat de PvdA betreft gaan de ambassadeurs ook actief op pad om verschillende situaties in Goes te meten. De groep ambassadeurs moet volgens de PvdA zo breed mogelijk zijn en bestaan uit inwoners met verschillende beperkingen. Op deze manier draagt Goes bij aan de uitvoering van VN-vedrag Handicap. Dit verdrag geeft aan wat de overheid moet doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Een belangrijke waarde voor de PvdA. Wij vinden namelijk dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving, ook met een beperking.

Marco Eestermans

Marco Eestermans

De afgelopen drie jaar heeft Marco ervaring opgedaan als fractievolger. De komende jaren wil hij zich blijven inzetten in de gemeenteraad van Goes. Zijn speerpunten zijn jongeren, onderwijs, armoede en vrijheid. Als leerkracht in het speciaal onderwijs ervaart hij dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te komen in onze samenleving. Marco is

Meer over Marco Eestermans