Goes pleit voor betere regeling asielkinderen

Door Marco Eestermans op 21 december 2018

Eerder dit jaar probeerde onze fractie om Goes aan te laten sluiten bij het initiatief vanĀ #Zezijnalthuis. Een beweging die zich inzet voor een ruimer kinderpardon voor asielkinderen die al jaren in Nederland leven. Dit voorstel werd destijds niet gesteund door christelijke partijen in de raad en kon daardoor niet rekenen op een meerderheid.

Inmiddels is er veel veranderd. Het AZC in Goes is opnieuw geopend, een petitie voor een ruimer kinderpardon is door bijna 500 Goesenaren getekend en Tim Hoffman heeft de afgelopen weken de discussie opnieuw geopend. Deze discussie werd ook gevoerd in de Goese politiek. De christelijke partijen, onder leiding van de SGP-CU, waren bereid om nogmaals te praten over het voorstel. Uiteindelijk hebben zij samen met de PvdA een nieuw voorstel kunnen maken. Een motie die bij premier Rutte en staatssecretaris Harbers pleit voor een betere procedure voor lang in Nederland verblijvende asielkinderen. Deze motie werd deze donderdag ingediend en gesteund door de volledige gemeenteraad.

De PvdA is blij dat Goes toch een signaal geeft aan het kabinet. Ook nu wonen er weer kinderen in het Goese AZC die dagelijks leven in onzekerheid. Ze groeien op in onze samenleving, leren de Nederlandse taal en spelen samen met onze kinderen. Onze fractie vindt het onrechtvaardig dat asielkinderen die lang in Nederland verblijven het land uit worden gezet. Wij hopen dan ook dat het signaal dat Goes samen met alle andere gemeenten en betrokken partijen afgeeft, sterk genoeg is en dat het kabinet besluit de procedure voor deze kwetsbare kinderen te verbeteren.

Marco Eestermans

Marco Eestermans

De afgelopen drie jaar heeft Marco ervaring opgedaan als fractievolger. De komende jaren wil hij zich blijven inzetten in de gemeenteraad van Goes. Zijn speerpunten zijn jongeren, onderwijs, armoede en vrijheid. Als leerkracht in het speciaal onderwijs ervaart hij dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te komen in onze samenleving. Marco is

Meer over Marco Eestermans