Goese mantelzorgers parkeren voortaan gratis

Door Marco Eestermans op 27 november 2018

De PvdA heeft een voorstel van GroenLinks om de parkeervergunning voor mantelzorgers kosteloos te maken ondersteund. Sommige mantelzorgers zijn nu genoodzaakt om een betaalde parkeervergunning aan te vragen als zij mantelzorg willen verlenen aan hulpbehoevenden binnen de zone betaald parkeren of vergunninghouders. We vinden het betalen van deze kosten ongepast. Mantelzorgers nemen de verantwoordelijke taak op zich om andere Goesenaren vrijwillig en kosteloos van zorg te voorzien. Wij vinden het dan ook redelijk dat zij voor deze vrijwillige hulp geen kosten hoeven te maken. Wel roept het bij ons de vraag op of er niet nog meer groepen zijn die een uitzonderingspositie verdienen. Daarom hebben we de wethouder gevraagd om de raad hier in de toekomst over te informeren.

Marco Eestermans

Marco Eestermans

De afgelopen drie jaar heeft Marco ervaring opgedaan als fractievolger. De komende jaren wil hij zich blijven inzetten in de gemeenteraad van Goes. Zijn speerpunten zijn jongeren, onderwijs, armoede en vrijheid. Als leerkracht in het speciaal onderwijs ervaart hij dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te komen in onze samenleving. Marco is

Meer over Marco Eestermans