Grote zorgen om burgerparticipatie Marconiboulevard

Door Marco Eestermans op 12 april 2019

Het lijkt erop dat niet iedereen betrokken is bij het opstellen van de gebiedsvisie voor de Marconiboulevard. Dat terwijl de raad afgelopen jaar een motie heeft aangenomen waarin staat dat alle betrokken partijen gehoord moeten worden bij het maken van een nieuw plan voor de Marconiboulevard. De PvdA heeft hierover contact gehad met ondernemers en wat blijkt: zij zijn nergens bij betrokken. Voor ons is dit een zorgelijk kwestie omdat het college in het verleden vaker tekort is geschoten als het om burgerparticipatie gaat. Het college heeft destijds beterschap beloofd en heeft het zelfs opgenomen in haar collegeprogramma. Nu lijkt het toch weer mis te gaan.

Voor de PvdA aanleiding om het initiatief te nemen en samen met andere partijen de volgende schriftelijke vragen te stellen aan het college:
1. Klopt het dat bij het opstellen van de concept-gebiedsvisie alleen is gesproken met enkele initiatiefnemers, waaronder de Lidl, Jumbo en Hoogstrate?
2. Klopt het dat ondernemers, omwonenden en andere betrokkenen pas na het tot stand komen van een concept-gebiedsvisie zijn uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op 26 februari?
3. Indien bovenstaande vragen bevestigend worden beantwoord, is het college met ons van mening dat op deze manier onvoldoende invulling is gegeven aan de motie ‘Inspraak gebiedsontwikkeling ‘Marconiboulevard’?
4. Zo ja, is het college bereid om een nieuwe start te maken en opnieuw een concept-gebiedsvisie op te stellen in samenwerking met alle betrokken partijen?

Marco Eestermans

Marco Eestermans

De afgelopen drie jaar heeft Marco ervaring opgedaan als fractievolger. De komende jaren wil hij zich blijven inzetten in de gemeenteraad van Goes. Zijn speerpunten zijn jongeren, onderwijs, armoede en vrijheid. Als leerkracht in het speciaal onderwijs ervaart hij dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te komen in onze samenleving. Marco is

Meer over Marco Eestermans