Hogere belasting of minder zorg

Door Marco Eestermans op 11 juli 2021
Goes staat voor een financiële uitdaging. Voor 2025 moet er jaarlijks ongeveer 4.000.000 euro bezuinigd worden. Het college van Goes wil daarom flink bezuinigen op het sociaal domein in Goes. Dit betekent dat inwoners die gebruik maken van de WMO (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, rolstoel, begeleiding of aanpassing aan de woning) er flink op achteruit gaan. Zo moeten ouderen of zieke inwoners in de toekomst verhuizen naar een ander dorp of stad als een aanpassing van hun woning noodzakelijk is. Ook wordt er bij een aanvraag altijd voor de goedkoopste oplossing gekozen en wordt huishoudelijke hulp die korter duurt dan 6 maanden niet meer geboden. En zo worden er nog meer regelingen beperkt.
Dat leidt tot de volgende twee voorbeelden:
1. Een vader vraagt een duofiets aan zodat hij samen met zijn gehandicapte zoon kleine afstanden kan fietsen. Dat is goed voor de gezondheid en het geluk van zijn zoon, maar de aanvraag wordt afgewezen omdat het gezin ook met de auto kan reizen.
2. Een Goesenaar met een beperkt sociaal netwerk wordt opgenomen in het ziekenhuis voor een knieoperatie. De revalidatie duurt vijf maanden. In die tijd wordt er geen huishoudelijke hulp geboden.
Dat brengt de Goese politiek bij de vraag: moeten we de WMO zo ver uitkleden dat alle menselijkheid verdwijnt, of kunnen we een hogere bijdrage vragen van onze inwoners door de belastingen verhogen. Bijvoorbeeld door de OZB met 2,5% extra te verhogen. Wat voor huiseigenaren met een woningwaarde van €300.000 een bedrag van €11 per jaar extra is.
De PvdA is benieuwd wat Goes vindt en welke keuze jullie zouden maken. Laat het weten ons in de reacties!
Marco Eestermans

Marco Eestermans

‘Ongelijkheid is voor mijn een doorn in het oog. Ik wil een Goes waar plek voor iedereen is. Goes moet een plaats zijn waar iedereen de kans heeft om zich te ontwikkelen, keuzes te maken en plezierig te leven. Goed onderwijs en goede plekken waar mensen elkaar ontmoeten, helpen daarbij’ Speciaal onderwijs Mijn naam is Marco

Meer over Marco Eestermans