Door op 12 december 2012

“Ik blijf raadslid tot mijn honderdste …”

Beste Henk, in het kader van het interview voor Info Rood (het ledenblad van de PvdA Goes) zouden we je graag wat vragen willen stellen over jezelf en jouw bezigheden als fractievoorzitter voor de PvdA in de gemeenteraad van Goes. Als eerste, zou je jezelf willen voorstellen voor de mensen die je niet (goed) kennen?

Geboren in de Tweede wereldoorlog. Ingewoond bij grootouders tot 4e jaar. Daarna in een oude  woning tot 12e in ’s Heer Hendrikskinderen. Woningnood! De woning werd na onze verhuizing onbewoonbaar verklaard. Van 12e tot 23e in Goes gewoond. Nu al ruim 44 jaar in Wilhelminadorp. Onderwijzer, hoofd der school, directeur basisonderwijs. Gepensioneerd. Gehuwd, twee kinderen, vier kleinkinderen. Vanaf 14e jaar actief in verenigingen en organisaties. Sinds mijn 20e lid van de PvdA.

Hoelang zit je al in de politiek? Sinds oktober 1983 in de raad. Daarvoor fractievolger, bestuurslid en voorzitter van de afdeling. Ook bestuurslid geweest van het gewest en voorzitter van de FJG in de PvdA in Zeeland. FJG staat voor Federatie van Jongeren Gemeenschappen in de PvdA.

Wat vind je leuk/spannend aan de politiek? Natuurlijk is het ook leuk en spannend. Hoofddoel is echter: Proberen iets te bereiken voor mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving. Het spannende is dan: Hoe overtuig ik anderen in de raad en krijg ik een meerderheid. Het leuke is de uitdaging, het politieke spel. Dat is moeilijk te beschrijven. Dat is een kwestie van aanvoelen en dat is te leren als je uithoudingsvermogen hebt!

Wat zijn je taken als fractieleider van de PvdA Goes? 1. De fractie coördineren/voorzitten. 2. De fractie vertegenwoordigen in het presidium (fractievoorzittersoverleg). 3. De fractie vertegenwoordigen in commissies en werkgroepen. 4. De raadsvoorzitter vervangen. 5. Commissievergaderingen voorzitten. 6. En vooral: De fractie van de PvdA vertegenwoordigen bij verenigingen, bijeenkomsten en organisaties in onze samenleving, oftewel: Zorgen dat je bekend bent en dat mensen je kennen. Dat levert stemmen op!

Tot welke leeftijd wil je actief blijven als fractieleider van de PvdA Goes? Volgens mij staat daar geen leeftijd voor. Gekscherend heb ik al meerdere keren geopperd: Ik blijf tot mijn 100e, als ik gezond blijf! Daarmee bedoel ik, dat ik nog steeds met plezier raadslid ben en intens kan genieten van “het politieke spel”. De leeftijd van de fractievoorzitter is op zich niet van belang. Wel is het zo, dat je er beschikbaar voor bent of niet. De fractie bepaalt ten allen tijde wie de fractievoorzitter is, blijft of wordt. Het bestuur en/of de ledenvergadering kan eventueel een aanbeveling doen. De eerste helft van 2013 gaan we evalueren. De taakverdeling komt dan aan de orde en dan zullen we zien wat daar uitkomt.

Wat zijn jouw gedachten over het huidige regeerakkoord van PvdA/VVD? Natuurlijk gemengde gevoelens. Juist die mensen in de samenleving die onze steun hard nodig hebben, zijn niet gebaat bij een regering met de VVD. Alleen: De kiezer heeft ons tot elkaar veroordeeld. Ik heb het gevoel dat onze vertegenwoordigers tijdens de onderhandelingen hun uiterste best hebben gedaan en een redelijk resultaat hebben geboekt. Ik hoop dat  in de praktijk zal blijken, dat de schade voor de kwetsbaren in onze maatschappij tot een minimum wordt beperkt. Ik ben gematigd tevreden over het resultaat m.b.t. nivellering. Het blijft een moeilijk verhaal om duidelijk te maken dat onze “zorgstaat” drastisch gaat veranderen.

Hoe kijk je uit naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2014: Gaat de PvdA de grootste partij worden in Goes? Op basis van de verkiezingsuitslag van 12 september van dit jaar zou dat het geval zijn. Ik heb geleerd, dat dit niet automatisch betekent, dat je er in 2014 zondermeer van uit mag gaan. Over ruim een jaar zal duidelijker zijn geworden hoe deze regering ons land bestuurt. De media spelen hierbij ook een heel belangrijke rol. Als de publieke opinie omstreeks voorjaar 2014 positief uitpakt m.b.t. de VVD/PvdA regering, dan gloort er hoop.

In de gemeenteraad worden belangrijke zaken behandeld, zoals de Goese Schans, de Poel V, de verkoop van kavels in de Wilhelminapolder. Denk je dat de gemeente Goes financiële risico’s loopt bij die projecten en waarom? Zonder meer! Zowel in goede als in slechte tijden loop je bij zulke projecten risico’s. Momenteel is het risico voor de gemeente behoorlijk groot. Als één van de participanten niet langer in staat is om verplichtingen na te komen, is het de gemeente die aan het kortste eind trekt. In deze economisch moeilijke tijd is het dus van groot belang om samen met participanten tot oplossingen te komen, in een gewijzigde situatie, met zo weinig mogelijk negatieve gevolgen voor de inwoners.

Waarop denk je dat de gemeente in de komende jaren zal moeten bezuinigingen? Op alle terreinen, geen enkele uitgezonderd! Voor ons is het daarbij van groot belang, dat we vooral oog blijven houden voor en prioriteit toe kennen aan de minima. Die mensen hebben het in deze tijd nog moeilijker dan in goede tijden. Dat vraagt om inventiviteit en solidariteit, want we weten dat we ons sociale stelsel de komende tijd niet overeind kunnen houden. Dus elkaar van dienst zijn/steunen/helpen daar waar dat mogelijk is, moet een vanzelfsprekendheid zijn/worden. Het helpt niet door te verwijzen naar de: De gemeente/De Overheid!, want dat zijn we in principe zelf!!!

Wil je tot slot nog iets zeggen aan de lezers van Info Rood?

Als het in je vermogen ligt: Actief zijn! Kritisch zijn! Meedenken/meedoen! (Jonge) leden werven. We hebben iedereen en elkaar nodig!

Bedankt voor dit interview!