Door op 2 februari 2015

Individueel beeld in de file

fileMensen worden steeds individueler. Afgelopen week reisde ik meermaals met de auto naar Leiden. In de talloze files viel veel op, vooral dat bijna alle auto’s waren gevuld met slechts een persoon.

De automobilisten turen door hun beslagen autoraam. Links en rechts rijden andere mensen stapvoets langs hen. Naast de chauffeur is een lege stoel. Achter de chauffeur zijn twee of drie lege stoelen. In de file kijken mensen geërgerd om zich heen. Waarom legt de overheid niet meer asfalt aan? Waarom is het zo druk elke ochtend?

Het antwoord op die vragen heeft met individualiteit te maken. Sinds het einde de van de twintigste eeuw is een stroming op gang gekomen, die het individu op de eerste plaats zet. Iedereen is anders, iedereen moet zijn spullen hebben en iedereen wil zich onderscheiden van zijn buurman. Hoe groter, hoe mooier, hoe beter.

In de file is dit ook terug te zien. Als mensen meer zouden carpoolen, geduldiger zouden rijden en oog hebben voor elkaar, lossen de files snel op. Individuele vrijheid is een mooi goed, maar samenwerking is een even mooi goed. Met samenwerking los je problemen op.

De rol van de PvdA in dit geheel is duidelijk. De PvdA zoekt de samenwerking, probeert  collectieve burgerinitiatieven aan te moedigen en blijft pal staan voor de individuele vrijheden van alle Nederlanders. Alleen laat het duidelijk zijn dat het individu meer vrijheid heeft, als hij of zij de samenwerking zoekt en vindt met de andere individuen.