Door op 11 mei 2015

“Je moet er niet met maat 48 in gaan, wel met maat 53″

ceeshoogstrateKun je jezelf even voorstellen?
Mijn naam Kees Hoogstrate. Ik ben geboren in Goes, 60 jaar, met een militaire achtergrond. Mijn hobby’s zijn schaken, politiek, actueel nieuws, sport, kaarten en reizen.

Wat vind je interessant aan de politiek?
Ik kijk graag naar debatten. Van sommige onderwerpen leer ik bij de debatten. Ik ben geïnteresseerd in mensen, wat bij hen speelt.

Waarom ben je lid van de PvdA?
Alle mensen zijn voor mij gelijk. Vooral het sociale onderdeel. Dat vind ik terug bij de PvdA. Onze partij heeft de pijlers van onze samenleving neergezet. Veel mensen beseffen het niet, maar de PvdA heeft bijvoorbeeld de AOW ingevoerd.

Volg je de lokale politiek?
Ja, lokaal, provinciaal, landelijk, internationaal. Misschien volg ik wel te veel de politiek. Lokaal woon ik de fractievergaderingen van de PvdA Goes bij.

Wat weet je van de provinciale politiek?
Veel. Ik volg de televisie-uitzendingen. De actualiteiten en de politiek is leuk en leerzaam te volgen.

Heb je nog een boodschap voor de PvdA?
Ja, ga niet met maat 48 in de discussie, wel met maat 53. Verdedig de sociaal democratische normen en waarden.