Kennismaken met Wouter van der Pijl

Door Wouter van der Pijl op 2 augustus 2021
Afgelopen maand ben ik beëdigd tot raadslid in gemeenteraad van Goes. Ik ga mijn zeer gewaardeerde partijgenoot Wiert Omta vervangen. Wiert heeft zich onlangs bij de raad ziekgemeld. We zullen Wiert in zowel de fractie en de gemeenteraad missen.
In het dagelijks leven ben ik docent in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) op het Odyzee College in Kloetinge. Daarnaast ben ik al 8 jaar tijd actief binnen de PvdA Goes. In mijn werk zie ik hoe belangrijk het is dat sommige mensen extra hulp krijgen. Zowel in het onderwijs, de zorg en op de arbeidsmarkt. Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend dat ze aan alles mee kunnen doen in de samenleving op dezelfde manier als andere mensen. Helaas is het nog altijd zo dat deze doelgroep vaak vergeten of niet begrepen wordt. Wat mij drijft als raadslid is om te komen tot een gemeente waarin we voor elkaar zorgen, maar ook waarin de overheid haar verantwoordelijkheid neemt.
Daarnaast ben ik van mening dat we als politiek meer de inwoners moeten betrekken bij de besluiten die wij nemen. Niet alleen door inwoners te informeren, maar door mensen actief te betrekken op het moment dat de plannen nog bedacht worden. Nog vaak genoeg zie ik dit niet gebeuren. Denk bijv. aan de plannen rond het Veerse Meer. Een ander voorbeeld hiervan is het vraagstuk klimaatverandering. De komende jaren zullen we als gemeente grote beslissingen moeten nemen op het gebied van duurzame energieopwekking en klimaatadaptatie. Denk aan het plaatsen van windmolens, zonneparken, het verwarmen van huizen, het tegengaan van wateroverlast en extreme droogte. Dit kan en mag niet zonder inspraak van bewoners.
De afgelopen drie jaar ben ik in de fractie actief geweest als steunfractielid en ik ben vereerd om nu als raadslid aan de slag te mogen gaan namens de PvdA Goes. Ik heb mij de afgelopen jaren bezig gehouden met de onderwerpen onderwijs, klimaat en burgerparticipatie en zal dit ook blijven doen voor een socialer Goes waarin iedereen mee mag en kan doen.
Wouter van der Pijl

Wouter van der Pijl

‘Een samenleving waarin iedereen gelijk is en mee kan doen. Waar de politiek haar verantwoordelijkheid neemt en samen met inwoners beslissingen neemt. Dat is waar ik voor sta’ Odyzee Kloetinge Mijn naam is Wouter van der Pijl. Ik ben geboren en opgegroeid in Goes en woon in Goes-Zuid. Ik heb in mijn studententijd geschiedenis gestudeerd

Meer over Wouter van der Pijl