1 februari 2014

Kiezen voor de burger

Goes heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in voorzieningen en infrastructuur. Die zijn op peil. De komende jaren kiezen we voor de burger. Om te zorgen dat iedereen de zorg krijgt die nodig is en waar nodig geholpen wordt bij het vinden van werk.

Top5 PvdA Goes (pdf)