Door Wiert Omta op 24 juni 2013

Ledenwerving gaat als een speer

Ooit zei partijvoorzitter Hans Spekman dat hij het aantal PvdA-leden verdubbeld wil zien naar 100.000. Om de ledenwerving een stevige boost te geven is juni 2013 uitgeroepen tot ledenwerfmaand. Met allerlei acties worden burgers enthousiast gemaakt om PvdA-lid te worden. Er zijn cadeaulidmaatschappen, partnerlidmaatschappen en competities tussen afdelingen (wie kan de meeste leden werven). Goes doet het goed. In de laatste tussenstand staan we bovenaan (met 20 nieuwe leden)!Ledenaanwas

Wiert Omta

Wiert Omta

Voor raadslid Wiert Omta is actief zijn in de politiek een normale zaak: “Een samenleving werkt alleen als we met elkaar problemen bespreken en oplossingen zoeken. Met respect voor ieders mening”. Wiert woont in Oud-Sabbinge en is ondernemer in de journalistiek en de zorg. Hij maakt dagelijks Goestig, de lokale televisie. Wiert: “Door Goestig en

Meer over Wiert Omta