De leraren staken en dat is terecht!

12 december 2017

Basisscoolleerkrachten willen een lagere werkdruk en meer salaris. De PvdA Goes vindt dat terecht. Er moeten meer handen bij in de klas en leraren verdienen volgens ons een eerlijk salaris. Om de leraren een steuntje in de rug te geven heeft steunfractielid Marco Eestermans vandaag bij alle basisscholen in de gemeente Goes een presentje langs gebracht. Leraren geef niet op!