Marco Eestermans nieuwe fractievoorzitter PvdA Goes

Door Marco Eestermans op 3 januari 2019

Met trots mag ik jullie vertellen dat ik sinds de jaarwisseling de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA Goes ben. Daarmee neem ik het stokje over van Wiert Omta. Zelf ben ik sinds afgelopen maart raadslid maar daarvoor ben ik ook al drie jaar actief geweest als steunfractielid. Ik kijk uit naar de uitdaging om de fractie te komende jaren te leiden.

Met mijn 25 jaar ben ik één van de jongere gemeenteraadsleden. Ondanks deze jonge leeftijd ben ik wel erg verbonden met Goes. Ik woon hier al mijn hele leven (op een gedeelte van mijn studententijd na), werk als leerkracht in het speciaal onderwijs en sport onder andere bij de Goese tennisvereniging. Daarmee durf ik te zeggen dat ik een echte Goesenaar ben. Dit, samen met mijn interesse in politiek, heeft er voor gezorgd dat ik actief werd voor de PvdA. Ik wilde graag meedenken en praten over mijn eigen woonplaats. Daarnaast wilde ik zelf iets doen tegen het extremistische rechtse geluid. Bij de PvdA vond ik mijn plek. Gelijk werd ik warm ontvangen door de fractie. Direct werd ik serieus genomen en ik vond het geweldig wanneer mijn inbreng tijdens de raadsvergadering werd verteld door ons raadslid. Toen nog niet wetend dat ik enkele jaren later zelf raadslid zou zijn.

Als raadslid probeer ik me in te zetten voor een socialer, eerlijker en rechtvaardig Goes. Afgelopen maanden heeft onze fractie zich ingezet voor een lastenbevriezing voor alle Goesenaren. Ook hebben we voor elkaar gekregen dat Goes ambassadeurs krijgt die de toegankelijkheid moeten verbeteren. Persoonlijk heb ik me ook ingezet voor de kinderen in het AZC en voor ouderen in armoede. Beide met succes. Goes gaat er bij de premier op aandringen dat de asielprocedure voor kinderen verbeterd moet worden, daarnaast gaat Goes een pakket samenstellen waar ouderen in armoede gebruik van kunnen maken.

We zijn dus op de goede weg. Zeker ook omdat dit jaar de oppositie serieus wordt genomen. Steeds meer kunnen voorstellen van oppositiepartijen rekenen op steun van het college of de coalitiepartijen. We gaan daarom door op de ingeslagen weg. Ik wil me graag inzetten om de armoede in Goes te bestrijden. Veel kinderen leven in armoede, zij mogen daar niet de dupe van zijn. Het Goese onderwijs is belangrijk. Ik wil graag dat iedere kind en iedere jongvolwassene zich kan ontwikkelen. Daarnaast wil ik er zijn voor alle Goesenaren, zodat Goes een mooie gemeente blijft om in te wonen, te werken en te leven. Dat doe ik niet alleen. Samen met mijn fractiegenoten ga ik die uitdaging aan. Daarbij zijn jullie ook van harte welkom. Wil je een keer weten wat er gebeurt bij de PvdA? Wil je een keer meepraten over Goes? Spreek me dan aan, ook ben je van harte welkom op één van onze fractievergaderingen. Deze vinden altijd plaats in het stadskantoor en de data kan je vinden op: goes.raadsinformatie.nl.

Graag pak ik de handschoen op. Als nieuwe fractievoorzitter van de PvdA zal ik me de komende jaren inzetten voor socialer, eerlijker en rechtvaardig Goes. Daarbij hoop ik jullie vaak tegen te komen zodat we samen Goes nog mooier kunnen maken.

Marco Eestermans

Marco Eestermans

De afgelopen drie jaar heeft Marco ervaring opgedaan als fractievolger. De komende jaren wil hij zich blijven inzetten in de gemeenteraad van Goes. Zijn speerpunten zijn jongeren, onderwijs, armoede en vrijheid. Als leerkracht in het speciaal onderwijs ervaart hij dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te komen in onze samenleving. Marco is

Meer over Marco Eestermans