28 februari 2014

Meer en betere huisvesting voor studenten

studentplaatjeDe Partij van de Arbeid wil meer en kwalitatief betere huisvesting voor studenten. We willen dat belemmeringen om langdurig leegstaande kantoren om te bouwen naar studentenwoningen worden weggenomen. Daarnaast moeten foute huisjesmelkers steviger worden aangepakt, de overheid moet particuliere investeringen in studentenwoningen stimuleren en de positie van de student-huurder moet worden versterkt. Dat staat in een actieplan van onze Tweede Kamerfractie en lokale lijsttrekkers dat vrijdag wordt gepresenteerd.

Studenten hebben recht op een kwalitatief goede en betaalbare woning. Huisjesmelkers die panden niet onderhouden of studenten veel te veel laten betalen moeten daarom worden aangepakt. Door ‘naming en shaming’ van notoire huisjesmelkers worden studenten gewaarschuwd met wie ze geen zaken moeten doen. Daarnaast wil ik dat huisjesmelkers worden beboet bij een eerste overtreding, bij een tweede krijgen zij een verhuurverbod (zonder gevolgen voor huidige huurder) en bij een derde overtreding wordt de exploitatie van de huurwoning overgenomen.

Door de stijgende studentenaantallen kan niet worden gewacht met het creëren van nieuwe studentenkamers. Eigenaren van langdurig leegstaande kantoren moeten daarom worden beboet als zij niet meewerken met het ombouwen van hun bedrijfspand naar een studentenwoning. Daarnaast moet de overheid de oprichting van een particulier investeringsfonds stimuleren, waarmee 30.000 nieuwe studentenwoningen kunnen worden gerealiseerd.

Tot slot wil de PvdA dat in studentensteden huurteams worden opgericht die voorlichting geven over hun rechten en kunnen helpen bij huurproblemen. Zo maken we werk van het versterken van de positie van student-huurders.

PvdA Actieplan Goed wonen voor studenten