Met twee maten meten

Door Wouter van der Pijl op 27 juni 2019

De afgelopen twee weken hebben we in de gemeenteraad uitgebreid gesproken over burgerparticipatie. Opvallend hierbij was vooral dat de gemeente verschillende werkwijzen hanteert als het over burgerparticipatie gaat.

De ene keer krijgen betrokkenen heel veel ruimte mee te praten, bij een ander onderwerp mag alleen een select groepje meedoen. Zoals bij de uitbreiding van de recreatiezone Wolphaartsdijk. De bedoeling was om in het recreatiegebied flink uit te pakken met vakantiehuisjes en appartementencomplexen. Het zou leidden tot ingrijpende gevolgen voor de inwoners van het dorp. Denk hierbij aan een flinke verkeerstoename, verlies van natuurgebieden en openbare ruimte, te kort aan parkeerplaatsen enzovoort. Een beperkt aantal lokale ondernemers kreeg van de gemeente alle ruimte om in de plannen te doen en laten wat ze wilden met dit gebied. De bewoners en andere betrokkenen kwamen pas veel later in beeld bij de gemeente. Te laat. Gelukkig stak de gemeenteraad er een stokje voor: de plannen zijn terug naar de tekentafel, de raad neemt er voorlopig geen beslissing over.

Als steunfractielid ben ik al maanden betrokken bij het opstellen van een plan burgerparticipatie voor Goes. Al snel werd duidelijk dat één van de gouden regels bij participatie zou moeten zijn dat wanneer een plan grote gevolgen heeft voor de leefomgeving van mensen, het een goed idee is hen te betrekken bij de planvorming. Helaas is dit in Wolphaartsdijk niet gebeurd en moesten de inwoners het doen met informatieavonden, waarvan 1 slecht was georganiseerd. Van echte inspraak of inbreng was geen sprake. Dat recht hadden dus alleen een paar lokale ondernemers.

Bij andere onderwerpen wordt weer wel aan burgerparticipatie gedaan. In Goes-Zuid zijn inwoners uitgebreid betrokken bij het opstellen van een nieuw verkeersplan voor de wijk. Inwoners zijn ook betrokken bij het klimaatbeleid in de gemeente en komt er een zelfde soort traject voor het waterbeleid. Het kan dus wel, maar waarom dan niet bij een project als de recreatiezone in Wolphaartsdijk? Het mag toch niet zo zijn dan de belangen van een paar ondernemers boven die van de gemeenschap gesteld worden? Als Partij van de Arbeid meten wij in ieder geval niet met twee maten. Iedereen is gelijk. Ook ondernemers. En zeker als het om participatie gaat.

Vorige week donderdag hebben wij als PvdA een motie ingediend met als doel om burgerparticipatie altijd een plaats te geven in nieuwe raadsvoorstellen. De meeste raadsleden wilden dit liever niet, maar de wethouder gelukkig wel. De motie hebben we niet meer in stemming gebracht, maar we hebben er vertrouwen in dat de wethouder zich aan zijn belofte zal houden.

Wouter van der Pijl

Wouter van der Pijl

Wouter van der Pijl is 32 jaar en raadslid bij de PvdA Goes. In het dagelijks leven is hij werkzaam als docent geschiedenis en aardrijkskunde in het VSO (voortgezet speciaal onderwijs). Voor Wouter is het belangrijk dat we als samenleving beseffen dat niet iedereen op zijn of haar eigen benen kan staan en soms extra

Meer over Wouter van der Pijl