Door op 8 november 2012

Motie fietspad

De gemeenteraad van Goes in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2012:

Stelt vast:

-dat de zeewering tussen Katseveer en Kattendijke is verbeterd;

-dat het fietspad tussen het Goese Sas en Kattendijke is aangepast;

-dat het Waterschap het fietspad na de verbetering niet langer open stelt voor fietsers.

 

Verzoekt het college van Goes:

Met het bestuur van het Waterschap in overleg te treden, teneinde te bereiken dat het fietspad, dat inmiddels buitendijks is gerealiseerd, open blijft voor recreatieve fietsers en gaat over tot de orde van de dag.

PvdA, CDA, VVD, SGP/CU, SP, D’66 & Groen Links.