Door op 11 april 2013

Motie verruiming armoedebestrijding

Zoals ik in mijn bijdrage over het beleidsplan zorg al opmerkte wil de PvdA Goes de minima daar waar mogelijk tegemoet komen.

Het zijn gelukkig niet allen bezuinigingen die vanuit Den Haag komen. Het huidige kabinet heeft de gemeenten weer meer beleidsruimte gegeven in het voeren van het lokaal armoedebeleid. Het voorgaande kabinet Rutte 1 had besloten dat ondersteunende maatregelen t.b.v. de minima alleen nog toegankelijk waren voor mensen met een inkomen tot max. 110% van de bijstandsnorm. In Goes hanteerde we al jaren gelukkig een inkomensgrens van 116%. Noodgedwongen door de rijksmaatregel hebben wij dit in 2012 terug moeten brengen naar 110%.

De huidige staatssecretaris liet echter eind vorig jaar weten dat gemeenten weer vrij waren zelf hun inkomensgrens te bepalen voor bijvoorbeeld het declaratiefonds. Onze fractie heeft deze verruimingsvrijheid gelijk aangegrepen en heeft een motie ingediend waarin we voorstelde de inkomensgrens weer terug te brengen naar onze eerder gehanteerde norm van 116%. Gelukkig werd de motie haast raadsbreed aangenomen ( alleen de VVD tegen ) en kunnen weer meer mensen gebruik maken van ons declaratiefonds.