Nederland moet alleenstaande vluchtelingenkinderen opvangen

Door Marco Eestermans op 23 april 2020

Drie vluchtelingenorganisaties luidden eerder al de noodklok, vandaag komt daar een groep van 100 mensen bij. Ook de Goese gemeenteraad heeft vorige week aan het kabinet laten weten dat opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen nodig is. De rechten van deze alleenstaande vluchtelingenkinderen worden geschonden. In Griekse vluchtelingenkampen zitten momenteel duizenden kinderen vast zonder ouder of voogd. Het lukt de Griekse regering niet om hen fatsoenlijk op te vangen en ze hebben daarom hulp gevraagd bij de EU. Het Nederlandse kabinet kiest er momenteel voor om stil te blijven en zijn verantwoordelijkheid af te schuiven.

De risico’s voor deze kwetsbare kinderen zijn groot en dat is iets dat me aangrijpt. Er is snel hulp nodig om deze kinderen te beschermen en hun veiligheid te waarborgen. Toen de hulpkreet van de organisaties enige tijd geleden bij mij binnenkwam heb ik meteen contact gezocht met de andere fractievoorzitters in de raad. Mijn doel was om samen een statement te maken richting Den Haag: pak je verantwoordelijk en vang minimaal 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op. Uiteindelijk heb ik, in overleg met de andere Goese fractievoorzitters, een brief opgesteld waarin dit statement overgebracht wordt aan het kabinet. Vorige week donderdag heeft een meerderheid van de raad de brief gesteund en is deze brief verzonden naar het kabinet. Daarbij ben ik me ervan bewust dat alleen een Goese brief weinig uitricht. Gelukkig zien we dat steeds meer gemeenten dit soort acties ondernemen en nu dus deze extra oproep. Hopelijk komt dit gezamenlijk geluid binnen in Den Haag en heroverweegt het kabinet zijn standpunt, net als bij het kinderpardon.

 

Hieronder de brief:

 

Gemeenteraad gemeente Goes

M.A. de Ruijterlaan 2

4461 GE Goes

 

Goes, 16 april 2020

Aan: Staatsecretaris Mr. A. Broekers-Knol

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

 

Betreft: Opvang van 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen

Hooggeachte Mevrouw Broekers-Knol,

Op 5 maart 2020 uitten de hulporganisaties Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children een noodkreet over de erbarmelijke omstandigheden waarin duizenden vluchtelingen moeten overleven in overbevolkte kampen in de buurt van de Grieks-Turkse grens. Onder deze vluchtelingen zitten ook duizenden alleenstaande vluchtelingenkinderen. Zij hebben geen ouder of voogd die zich over hen bekommert. Hun kinderrechten worden geschonden omdat hen de toegang wordt ontnomen tot fundamentele rechten zoals onderdak, water, eten, medische zorg en onderwijs. De veiligheid- en gezondheidsrisico’s die deze kinderen lopen zijn zeer groot. De Griekse regering heeft via de Europese Commissie bijstand gevraagd voor een groep van de 2500 meest kwetsbare alleenstaande minderjarige kinderen.

In de media heeft het kabinet het standpunt uitgedragen geen alleenstaande vluchtelingenkinderen in Nederland op te zullen vangen.

Via deze brief wil de gemeenteraad van Goes het kabinet vragen dit standpunt te heroverwegen.

Wij zijn van mening, samen met andere Nederlandse gemeenten, dat Nederland bij moet dragen aan de opvang van deze alleenstaande vluchtelingenkinderen. Onder andere Finland, Portugal en Frankrijk tonen zich bereid om deze kwetsbare kinderen op te vangen. Wanneer de Nederlandse regering besluit om bij te dragen aan de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen draagt zij bij aan het respecteren van kinderrechten, rechten die nu zonder gène geschonden worden. Daarnaast laat Nederland hiermee zijn humane karakter zien. Deze kinderen hebben recht op hulp en Nederland moet in onze ogen hier een bijdrage aan leveren.

De Goese gemeenteraad doet daarom een beroep op u. We vragen het kabinet om zijn standpunt te wijzigen en zorg te dragen voor de opvang van minimaal 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen. We willen dat Nederland zijn verantwoordelijkheid neemt om deze humanitaire crisis mede op te lossen en deze kinderen veiligheid biedt, alsmede hun rechten, veilig stelt.

Wij zien uw schriftelijke reactie op onze bezorgdheid graag tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

 

de griffier                                                       de voorzitter

 

 

drs. B.C. van Doornum                             drs. M. Mulder MSc.

Marco Eestermans

Marco Eestermans

‘Ongelijkheid is voor mijn een doorn in het oog. Ik wil een Goes waar plek voor iedereen is. Goes moet een plaats zijn waar iedereen de kans heeft om zich te ontwikkelen, keuzes te maken en plezierig te leven. Goed onderwijs en goede plekken waar mensen elkaar ontmoeten, helpen daarbij’ Speciaal onderwijs Mijn naam is Marco

Meer over Marco Eestermans