Nieuwbouw voor het Schengehof, betrek ook inwoners

Door Marco Eestermans op 26 januari 2021
De PvdA is voorstander van goed onderwijs, daarbij hoort ook een goed schoolgebouw. We hebben daarom ingestemd met een nieuw schoolgebouw voor Het Schengehof in ’s-Heer Arendskerke. Met het geld dat nu beschikbaar komt, kunnen de eerste plannen en ontwerpen gemaakt worden.
Wel vinden we dat de inwoners van het dorp goed betrokken moeten worden bij de nieuwbouw. In Kloetinge ging dit namelijk mis. Voor inwoners moet duidelijk zijn op welke momenten zij mee kunnen praten en op welke wijze mee mogen beslissen over de nieuwe omgeving. In de huidige plannen is daar nog te weinig aandacht voor. De wethouder heeft naar aanleiding van onze opmerkingen toegezegd om een communicatieplan te maken en burgerparticipatie serieus te nemen.
Marco Eestermans

Marco Eestermans

De afgelopen drie jaar heeft Marco ervaring opgedaan als fractievolger. De komende jaren wil hij zich blijven inzetten in de gemeenteraad van Goes. Zijn speerpunten zijn jongeren, onderwijs, armoede en vrijheid. Als leerkracht in het speciaal onderwijs ervaart hij dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om mee te komen in onze samenleving. Marco is

Meer over Marco Eestermans