Door op 23 februari 2015

Ombudsteam PvdA helpt bij keukentafelgesprek

ombudsteamlogoSinds 1 januari is de zorg veranderd. Vanaf die datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor veel zorgtaken. Het afgelopen jaar is er door de gemeenten al het nodige werk verzet om dit in goede banen te leiden. Het jaar 2015 is een overgangsjaar. In dat jaar zal de zorg geleidelijk aangepast worden. De bedoeling is dat er meer zorg op maat komt. Vooral op het gebied van de huishoudelijke zorg verandert er veel. Dit kan per gemeente verschillen.

 Een vaak gehoorde term is het ‘keukentafelgesprek’. Maar wat houdt dat eigenlijk in? In de gemeente Goes is afgesproken dat de thuiszorgmedewerkers – meestal van Allévo – in gesprek gaan met hun cliënt. Mensen die nu drie uur per week huishoudelijke hulp krijgen zullen mogelijk minder uren krijgen. In onderling overleg wordt dan bezien of de huishoudelijke hulp ook in bijvoorbeeld twee per week gedaan kan worden. Met wat goede wil van beide kanten lukt het vaak wel.

Maar er kunnen zich ook situaties voordoen dat de thuiszorgmedewerker niet tot overeenstemming komt met de cliënt. Belangrijk is dan dat de betrokken cliënt dit duidelijk aangeeft en zegt dat er bezwaar is tegen de vermindering van het aantal uren. De thuiszorgmedewerker moet dit melden bij de zorginstelling. Op dat moment moet de thuiszorg op hetzelfde aantal uren blijven als voorheen gebruikelijk was.

Daarna zal een medewerker van de gemeente Goes in gesprek gaan met betrokkene om te beoordelen welke zorg er verleend kan worden. Dit gesprek wordt het keukentafelgesprek genoemd. Het is raadzaam dat mensen zich laten bijstaan door een buitenstaander. Dat kan een cliëntenorganisatie zijn, maar ook het Ombudsteam van de PvdA Goes kan hierin helpen. Hulp kan gevraagd worden bij de twee medewerkers van het ombudsteam: Frits de Kaart (tel. 0113-227311) of Marlize Laport (tel. 06-12889158) of per email goes@pvda-ombudsteam.nl. Het Ombudsteam PvdA Goes is ook te vinden op twitter en facebook.