Online politiek café: samen in gesprek met u

22 januari 2022
Januari staat voor de PvdA & GroenLinks in het teken van nieuwjaargesprekken. Op 31 januari as gaan we graag digitaal met u in gesprek om te horen wat er bij u in de omgeving verbeterd kan worden of juist behouden moet blijven. Hiervoor organiseren we een zoom-bijeenkomst tussen 19.30 uur en 21.00 uur.

Als wij denken aan de toekomst van onze gemeente, dan denken we aan bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

• Verkeersveiligheid: de schoolgaande jeugd van Kloetinge ervaart regelmatig problemen op de Buys Ballotstraat. Helaas blijkt het vrachtwagenverbod weinig veiligheid op te leveren. In onze gemeente zijn meer gevaarlijke verkeerssituaties die onze aandacht verdienen.
• Voorzieningen voor onze jeugd: Zeker in coronatijd hebben onze jongeren het zwaar. Wat zouden ze elkaar graag willen ontmoeten!
• Ouderenvraagstukken: eenzaamheid en het gemis aan betekenisvolle verbinding met elkaar is voor ouderen een grote zorg.
• Ook het vinden van een betaalbare en prettige woning, voor zowel jong als oud, in je eigen buurt of dorp is een uitdaging.
• Het groenbeheer: hoe compenseren we het verlies aan groen als er verbouwd wordt?
• Toerisme: zeker niet voor iedereen een zegen. Hierover kunnen de bewoners in Oud-Sabbinge en Wolphaartsdijk meepraten.

Maar bovenal willen we in gesprek met u om te horen welke zaken u belangrijk vindt en welke [gezamenlijke] oplossingen u ziet. Dus meldt u vóór 28 januari via [email protected] aan voor deze interessante avond op 31 januari as van 19.30 – 21.00 uur, waarbij we in kleine groepen over verschillende onderwerpen praten. Geef hierbij aan over welk onderwerp of juist locatie u graag wilt praten, dan kunnen we hier ruimte voor maken.