Door op 10 december 2013

Leen van Zon: “Ik ben niet meer verkiesbaar, onze partij is hard aan verjonging toe”

leenvanzonBeste Leen, in het kader van het interview voor Info Rood, het ledenblad van de PvdA Goes,  zouden we je graag wat vragen willen stellen over jezelf en jouw bezigheden als raadslid voor de PvdA in de gemeenteraad van Goes. Als eerste, zou je jezelf willen voorstellen voor de mensen die je niet (goed) kennen?

Ik ben Leen van Zon, geboren en getogen in Zuid Limburg. In de jaren 70 ben ik in Goes komen wonen en in Noord-Brabant bij de Shell gaan werken. Eerst in de elektrotechniek en de laatste vijftien jaar voor mijn pensionering als secretaris van de ondernemingsraad. Door de grote reorganisaties mocht ik op mijn vijftigste verjaardag met (vervroegd) pensioen. Vervolgens ben ik ruim twintig jaar,tot 2004, bestuurslid geweest van een ziektekostenverzekering voor Shell employees. Om wel actief te blijven ben ik in 1995 een camping begonnen in de Belgische Ardennen. Daarmee heel veel ervaring opgedaan met het opzetten van een eigen bedrijf, ook nog in een Franstalig gebied.

Hoelang zit je al in de politiek?

Veertien jaar. Vanaf 2002 fractievolger geweest en sinds 2006 in de gemeenteraad.

Wat vind je leuk/spannend aan de politiek?

Spannend in de politiek is de vraag of je doel waar te maken is. Als je overtuigd bent van je gelijk,is het eerst belangrijk om andere mensen daarin mee te grijpen. Als dat in een open en eerlijke discussie gaat is dat leuk,ook al haal je niet altijd het beoogde doel.

Wat zijn jouw taken als raadslid van de PvdA Goes?

Mijn taken binnen de fractie zijn o.a. financiën/economische zaken. Daarnaast ben ik lid van de auditcommissie.

Ga je je kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 en waarom wel of niet?

Ik wil op de lijst geplaatst worden voor  de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Echter niet op een verkiesbare plaats, omdat ik vind dat jongeren voorrang moeten hebben. Onze partij is naar mijn mening hard aan verjonging toe. Mijn plaats op de lijst kan echter wel zorgen voor extra stemmen die wij goed kunnen gebruiken om de grootste partij binnen onze gemeenteraad te worden.

In de gemeenteraad heb je onder andere het woord gevoerd over de OZB. Kan je kort uitleggen wat het OZB is en wat de PvdA recentelijk heeft bereikt bij het OZB?

Onroerende zaakbelasting en rioolheffing. Dit is een belasting die eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van zakenpanden betalen aan de gemeente. Een belangrijke nkomsten bronvoor de gemeente. Er wordt jaarlijks een bepaald percentage van de waarde van het onroerend goed als belasting geheven. Het beleid van de gemeente is om het bedrag dat de burger (gemiddeld) moet betalen elk jaar met het inflatiepercentage te verhogen. Dit percentage is de laatste jaren vastgesteld op 2%. De rioolheffing voor eigenaren van o.a. woningen was tot en met het belastingjaar 2012 onderdeel van de onroerende zaakbelasting.

Met ingang van 2013 is dit hieruit gehaald en wordt iedereen hier apart voor belast. Het college had het voornemen om de lasten (OZB incl.rioolheffing) in 2013 met 4,5% te laten stijgen. Wij hebben, met steun van de CDA en VVD,een amendement ingediend waardoor de lastenstijging beperkt is gebleven tot 2,5%. De gemiddelde stijging van de te betalen OZB is hiermee tot de afgesproken 2% beperkt gebleven.

De gemeente Goes zal in de toekomst veel moeten bezuinigen. Denk je dat de gemeente op de gemeentelijke belastingen zou moeten verhogen en waarom wel/niet?

De gemeente Goes zal in de toekomst veel moeten bezuinigen. Dit moet niet worden gezocht in het verhogen van de gemeentelijke belastingen. Dan is er immers geen sprake van bezuinigen, maar simpelweg meer geld binnen halen. Dat is wat mij betreft onacceptabel.

Naast het raadwerk verricht je veel vrijwilligerswerk. Kan je daar iets over vertellen, waarmee help je de mensen? En wat is het belang van het vrijwilligerswerk voor de PvdA?

Naast het raadswerk doe ik redelijk wat vrijwilligerswerk. Hierbij gaat het om het invullen van allerlei formulieren zoals belastingen,kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen en waterschapslasten etc. Door dit werk kom je veel met mensen in contact en wordt duidelijk welke invloed o.a. het regeringsbeleid heeft op de koopkrachtontwikkeling van de groep waar dit werk voor gedaan wordt. Ook hoor je in gesprekken met mensen wat men van bepaalde zaken in de landelijke, maar ook in de gemeentelijke politiek vindt. Deze signaalfunctie is ook van belang voor onze partij.

Wil je tot slot nog iets zeggen aan de lezers van Info Rood?

Tegen de lezers van Info Rood zou ik willen zeggen: Laat weten war je dwars zit,en laat ook weten wat naar jou mening goed gaat. Daar kunnen wij wat mee!

Bedankt voor dit interview!

(Dit interview werd eerder, op 13 mei 2013, gepubliceerd in Info Rood)