Door op 20 april 2014

Oud-wethouder Lieven de Leeuw overleden

lievendeleeuwOp zondagmorgen 20 april 2014 ontvingen wij het droevige bericht dat Lieven de Leeuw op 91-jarige leeftijd is overleden. In 2003 had hij zijn levensverhaal te boek gesteld. Hierin beschrijft hij dat hij in een arbeidersgezin in een nieuwe woning aan de Rommerswaelestraat in Goes het levenslicht zag. Zijn vader was actief in de SDAP, de voorloper van de PvdA. Lieven kwam zogezegd uit een ‘rood nest’ en dat bleef hij zijn hele leven trouw.

In 1947 werd Lieven de Leeuw lid van de – een jaar eerder opgerichte – Partij van de Arbeid en vervulde in die partij en de gemeentepolitiek van Goes vele jaren een prominente rol. De eerste jaren was hij actief in het jongerenwerk. In 1959 kreeg hij zijn eerste politieke functie als bestuurslid van de plaatselijk PvdA-afdeling. Een jaar later werd hij afdelingssecretaris, een functie die hij bijna 10 jaar zou vervullen. Het waren de jaren van democratisering en onder deze tijdsgeest heeft Lieven met een tomeloze inzet hieraan gestalte gegeven. Mede door zijn inspanningen groeide het ledental van de Goese PvdA fors. Een goede communicatie tussen de gemeenteraadsfractie, het afdelingsbestuur en de kiezers was zijn hoofddoel. In een tijd zonder internet uitte dit zich door kleurige verkiezingsfolders, waar hij als typograaf een belangrijk aandeel in had. Die eerste jaren stonden ook in het teken van politieke scholing. Daarnaast was Lieven ook actief in maatschappelijke organisaties als de vakbeweging (NVV), de NVSH (de vereniging die gericht was op seksuele voorlichting) en Humanitas.

Op 1 september 1966 werd Lieven de Leeuw voor de PvdA gemeenteraadslid. Als nieuw raadslid moest hij zich bezig houden met onderwijs. Zijn hart lag echter bij openbare werken en ruimtelijke ordening. Nadat de toenmalige fractievoorzitter Flip Haverhoek in 1968 om gezondheidsredenen moest aftreden, werd Lieven de nieuwe fractievoorzitter. Ook na de gemeentelijke herindeling in 1970 bleef hij deze functie behouden. In maart 1972 werd hij voor de gemeente Goes wethouder van Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Openbare Werken. Een functie die hij 18 jaar zou vervullen. Hij slaagde erin de grootscheepse saneringsplannen voor de binnenstad om te buigen in herstel- en restauratieplannen. Het werd de tijd van de stadsvernieuwing en stadsherstel. Onder zijn voorganger PvdA-wethouder Ed Prins was al gestart met de aanleg van de wijk Goese Polder. Onder verantwoordelijkheid van Lieven zou deze wijk verder worden volgebouwd. Het noordelijk stadsdeel van de oude stad (Smallegangesbuurt) werd deels herbouwd in een bijpassende stijl van nieuwbouwhuizen. Grote bedrijven, die al vele jaren in de binnenstad van Goes waren gevestigd, werden verplaatst naar industrieterreinen. Op de vrijgekomen terreinen kwam woningbouw. De binnenstad werd gerenoveerd en veel gebouwen werden gerestaureerd. Er kwam woningbouw in complexen als de houtloodsen aan de Albert Joachimikade en het St. Joannaziekenhuis. Tot in detail bemoeide Lieven de Leeuw zich als wethouder met al deze plannen. Het waren plannen die landelijk de aandacht trokken. Ministers, staatssecretarissen en in 1986 zelfs de koningin, kwamen naar Goes om dit allemaal te zien. Trots en glunderend leidde Lieven ze rond door ‘zijn Goes’. Daarnaast kregen de dorpen in de gemeente allemaal een verbeterplan, waarin ook de volkshuisvesting en een goede ruimtelijke ordening centraal stonden.

Bij zijn afscheid als wethouder werd hij vanwege zij zeer grote inspanningen voor de gemeente tot ereburger van Goes benoemd. Na zijn actieve politieke loopbaan bleef hij de PvdA volgen en was hij vaak aanwezig op ledenvergaderingen. In 2012 ontving Lieven de Willem Dreespenning voor 65 jaar lidmaatschap van de PvdA.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Bregtje, die zijn steun- en toeverlaat was. Met haar toewijding zorgde zij voor een goede thuisbasis voor Lieven. Onze gedachten zijn ook bij zijn kinderen en kleinkinderen die een markante vader en opa moeten missen.

De PvdA in Goes – maar zeker ook de Goese samenleving – is Lieven de Leeuw heel veel dank verschuldigd voor zijn vele werkzaamheden.